Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Daň z energie podľa odvetví

Dátum poslednej aktualizácie16.05.2017

Definícia indikátora

Indikátor predstavuje podiel daní z energie, ktoré boli vytvorené v domácnostiach a v niektorých odvetviach hospodárstva (priemysel, poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov, doprava a skladovanie a sektor služieb). Údaje za EÚ sú nedostupne vrátane mnohých údajov za SR.

Jednotka indikátora

%

Metadáta

Kľúčové zistenia

V roku 2012 podiel domácnosti dani z energie tvoril 27,5 %, priemyslu 23,5 %, poľnohospodárstva, lesníctva a rybolovu 4,9 %, dopravy a skladovania 21,4 % a sektoru služieb 7,1 %. V roku 2014 podiel domácnosti dani z energie tvoril 27,5 %, priemyslu 11,4 %, poľnohospodárstva, lesníctva a rybolovu 5 %, dopravy a skladovania 31,2 % a sektoru služieb 6,5 %.

Zdroj: EU Resources efficiency Scoreboard
 

Sumárne zhodnotenie

Medzinárodné porovnanie

  • Databáza údajov pre zostavenie  indikátora " Daň z energie podľa odvetví" (Energy taxes by paying sector) aj pre ostatné členské krajiny EÚ sa nachádza na stránke Eurostatu.

Kontakt na spracovateľa

Ing. Juraj Vall, SAŽP, juraj.vall@sazp.sk

Metodika:

Hodnotiaci súbor indikátorov efektívneho využívania zdrojov predstavuje štatistickú podporu implementácie Plánu pre Európu efektívne využívajúcu zdroje, jednej zo 7 iniciatív Stratégie Európa 2020 pre zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Predstavuje základ pre monitorovanie implementácie tohto plánu, zdôrazňuje vzťah medzi využívaním zdrojov a hospodárstvom a zároveň predstavuje nástroj podpory angažovanosti zainteresovaných osôb.

Súbor 30 indikátorov bol zostavený na základe požiadaviek Európskej komisie a je výsledkom diskusií ako environmentalistov tak aj ekonómov. Vedenie databázy údajov potrebných na ich naplnenie je v kompetencii Eurostatu. Indikátory  budú v pravidelných intervaloch Eurostatom aktualizované a hodnotené.

Je štruktúrovaný nasledovne:
  • Hlavný indikátor zdrojovej produktivity.
  • Základné vybrané indikátory zamerané na pôdu, vodu a uhlík.
  • Súbor špecifických indikátorov zameraných na podtémy Plánu:
                      + Transformujúce sa hospodárstvo.
                      + Príroda a ekosystémy.                     
                      + Kľúčové oblasti.


Podrobná metodika  zostavenia tohto indikátora je uverejnená na stránkach Eurostatu.

Zdroj dát:

Eurostat
 

Odkazy k problematike: