Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Zdravotný stav lesov podľa defoliácie

Dátum poslednej aktualizácie20.12.2016

Definícia indikátora

Indikátor hodnotí zdravotný stav lesných ekosystémov a jeho vývoj na základe podielu defoliovaných (odlistených) stromov v stupňoch poškodenia 2 – 4 (defoliácia väčšia ako 25 %) a 3 – 4 (nad 60 % – silno poškodené stromy), a to celkovo, ako aj osobitne pre ihličnaté a listnaté dreviny.
 

Jednotka indikátora

%

Metadáta

Kľúčové zistenia

  • Zdravotný stav lesov Slovenska charakterizovaný mierou defoliácie možno stále považovať za nepriaznivý, pričom je naďalej horší ako celoeurópsky priemer. V rokoch 2005 – 2014 možno pozorovať zhoršovanie zdravotného stavu tak listnatých, ako aj ihličnatých drevín.
  • Oproti roku 2014 sa však podiel stromov v stupni defoliácie 2 – 4 (odlistenie stromov 26 – 100 %) znížil v roku 2015 u všetkých drevín o 14,6 % (podiel ihličnatých drevín sa v týchto stupňoch znížil o 3,6 % a podiel listnatých drevín o 22,2 %) a dosiahol podiel 34,5 %.
  • V strednodobom horizonte (od roku 2000) sa dá konštatovať kolísavý, no pritom rastúci vývoj poškodenia lesov, ktorých celkový podiel (v stupňoch 2 – 4) sa zvýšil o 11,5 %. Je to hlavne v dôsledku zhoršovania stavu listnatých drevín.
  • Dlhodobo sa po kolísavo miernom zlepšovaní stavu vrátil podiel poškodených stromov späť k hodnotám roku 1990, ktoré až prekonal, pričom pri ihličnatých drevinách došlo (k roku 2014) skoro k návratu ich stavu z roku 1990, ale pri listnatých drevinách došlo k zhoršeniu ich stavu. V roku 2015 došlo k výraznému zlepšeniu zdravotného stavu lesov.
  • Najviac poškodenými drevinami sú dub a borovica (so zhoršujúcim sa trendom), najmenej buk a hrab, pričom ale v období rokov 2013 – 2014 bol aj u týchto drevín zaznamenaný zhoršujúci sa zdravotný stav. Bola zaznamenaná stabilizácia zdravotného stavu smreka, v posledných šiestich rokoch zlepšenie zdravotného stavu jedle a trend zhoršovania zdravotného stavu borovice.

 

Sumárne zhodnotenie

 

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Peter Kapusta, SAŽP, peter.kapusta@sazp.sk