Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Využívanie lesných zdrojov

Dátum poslednej aktualizácie10.12.2016

Definícia indikátora

Indikátor charakterizuje zabezpečenie trvalo udržateľného manažmentu lesných zdrojov, resp. zabránenie ich nadmerného využívania a degradácie prostredníctvom hodnotenia podielu ťažby dreva na celkovom bežnom prírastku.
 

Jednotka indikátora

%

Metadáta

Kľúčové zistenia

  • Využívanie lesov na Slovensku, resp. podiel ťažby dreva na prírastku, môžeme síce hodnotiť stále ako trvalo udržateľné, keďže je ťažba dreva nižšia ako jeho ročný celkový bežný prírastok (CBP), nemalo by sa však ťažiť viac ako 60 % objemu CBP.
  • Podiel ťažby dreva na CBP v dlhodobom horizonte narástol z 39,3 % (1990) na súčasných 76,5 % (2015). Strednodobo, oproti roku 2000, vzrástol o 8,4 %, pričom medziročne poklesol o 1,5 %.

Sumárne zhodnotenie

 

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Peter Kapusta, SAŽP, peter.kapusta@sazp.sk