Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodu plánovanej odstávky budú 12. 12. 2022 nedostupné všetky poskytované služby. Ďakujeme za pochopenie. Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Vývoj plôch lesných pozemkov

Dátum poslednej aktualizácie 20.12.2016

Definícia indikátora

Plocha lesných pozemkov sa uvádza v hektároch, uvádza sa aj ako % podiel z celkovej výmery SR (lesnatosť).

Jednotka indikátora

%, ha

Metadáta

Kľúčové zistenia

  • Lesy patria k najrozmanitejším a najrozšírenejším ekosystémom na svete. Zalesnenie územia krajiny však ešte nemusí priamo súvisieť s jej trvalo udržateľným resp. neudržateľným rozvojom. SR sa zaraďuje medzi európske krajiny s najvyššou lesnatosťou. Pozitívne možno hodnotiť skutočnosť, že výmera lesných pozemkov je na Slovensku pomerne stabilná, v súčasnosti predstavuje približne 41 % z celkovej výmery štátu.
  • Z dlhodobého hľadiska sa výmera mierne zvyšuje, vrátane porastovej pôdy. V porovnaní s rokom 2000 sa k roku 2015 zvýšila o 18,8 tis. ha (0,9 %) a s predchádzajúcim rokom (2014) o 3 011 ha, na súčasných 2 020 116 ha (údaje podľa ÚGKK).
  • Na postupnom zvyšovaní výmery lesných pozemkov a porastovej plochy sa podieľa najmä zalesňovanie poľnohospodársky nevyužiteľných pôd, prevod poľnohospodárskych pozemkov pokrytých lesnými drevinami (tzv. biele plochy), ako aj postupné zosúlaďovanie skutočného stavu so stavom evidovaným v katastri nehnuteľností a v programoch starostlivosti o lesy.

 

Sumárne zhodnotenie

 

Vývoj výmery lesných pozemkov

  1991 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Lesné pozemky (ha) 1 989 964 2 001 253 2 002 130 2 002 774 2 004 100 2 004 927 2 005 234 2 006 939


  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Lesné pozemky (ha) 2 007 142 2 008 257 2 008 843 2 011 250 2 012 336 2 014 059 2 015 368 2 017 105 2 020 116

Zdroj: ÚGKK

 

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Peter Kapusta, SAŽP, peter.kapusta@sazp.sk