Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Vývoj plôch lesných pozemkov

Dátum poslednej aktualizácie20.12.2016

Definícia indikátora

Plocha lesných pozemkov sa uvádza v hektároch, uvádza sa aj ako % podiel z celkovej výmery SR (lesnatosť).

Jednotka indikátora

%, ha

Metadáta

Kľúčové zistenia

  • Lesy patria k najrozmanitejším a najrozšírenejším ekosystémom na svete. Zalesnenie územia krajiny však ešte nemusí priamo súvisieť s jej trvalo udržateľným resp. neudržateľným rozvojom. SR sa zaraďuje medzi európske krajiny s najvyššou lesnatosťou. Pozitívne možno hodnotiť skutočnosť, že výmera lesných pozemkov je na Slovensku pomerne stabilná, v súčasnosti predstavuje približne 41 % z celkovej výmery štátu.
  • Z dlhodobého hľadiska sa výmera mierne zvyšuje, vrátane porastovej pôdy. V porovnaní s rokom 2000 sa k roku 2015 zvýšila o 18,8 tis. ha (0,9 %) a s predchádzajúcim rokom (2014) o 3 011 ha, na súčasných 2 020 116 ha (údaje podľa ÚGKK).
  • Na postupnom zvyšovaní výmery lesných pozemkov a porastovej plochy sa podieľa najmä zalesňovanie poľnohospodársky nevyužiteľných pôd, prevod poľnohospodárskych pozemkov pokrytých lesnými drevinami (tzv. biele plochy), ako aj postupné zosúlaďovanie skutočného stavu so stavom evidovaným v katastri nehnuteľností a v programoch starostlivosti o lesy.

 

Sumárne zhodnotenie

 

Vývoj výmery lesných pozemkov

  1991 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Lesné pozemky (ha) 1 989 964 2 001 253 2 002 130 2 002 774 2 004 100 2 004 927 2 005 234 2 006 939


  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Lesné pozemky (ha) 2 007 142 2 008 257 2 008 843 2 011 250 2 012 336 2 014 059 2 015 368 2 017 105 2 020 116

Zdroj: ÚGKK

 

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Peter Kapusta, SAŽP, peter.kapusta@sazp.sk