Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Počet vybudovaných alebo zrekonštruovaných objektov pre účely ochrany prírody a krajiny

Dátum poslednej aktualizácie19.12.2016

Definícia indikátora

Indikátor hodnotí stav a vývoj v počte existujúcich objektov určených pre účely ochrany prírody a krajiny (náučné chodníky, náučné lokality, informačné strediská, chovné stanice, rehabilitačné stanice a škola ochrany prírody) ako predpokladu vytvárania inštitucionálnych a technických podmienok pre sprístupnenie, prezentáciu, ale i ochranu prvkov prírody pre širokú verejnosť, čo prispeje k zlepšeniu ich environmentálneho povedomia.
 

Jednotka indikátora

počet

Metadáta

Kľúčové zistenia

  • V rámci zlepšovania úrovne informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti je orgánmi ochrany prírody a krajiny v súčasnosti prevádzkovaných 60 náučných chodníkov (NCH), 25 náučných lokalít (NL) a 12 informačných stredísk (IS).
  • Popri prioritnej ochrane druhov a ich biotopov vo voľnej prírode zohráva rovnako významnú úlohu aj rehabilitácia chorých, poranených alebo inak postihnutých jedincov chránených, či ohrozených druhov, ktorá sa zabezpečuje prostredníctvom systému záchranných zariadení, najmä chovných staníc (CHS) a rehabilitačných staníc (RS). V súčasnosti fungujú v rámci organizačných útvarov ŠOP SR 4 rehabilitačné stanice živočíchov a 14 chovných staníc.
  • Počet objektov pre účely ochrany prírody a krajiny v jednotlivých rokoch kolíšu, aj v závislosti od momentálnej funkčnosti objektu, príp. disponibility finančných prostriedkov pre tento účel.
  • V záujme ochrany, zlepšenia a regenerácie prírodného prostredia je potrebné v ďalších rokoch ešte výraznejšie zvýšiť ich počet.

 

Sumárne zhodnotenie

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Peter Kapusta, SAŽP, peter.kapusta@sazp.sk