Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Výroba elektriny podľa zdroja

Dátum poslednej aktualizácie 08.12.2016

Definícia indikátora

Indikátor popisuje výrobu elektriny podľa zdroja.

Jednotka indikátora

GWh

Metadáta

Kľúčové zistenia


  • Celková výroba elektriny v SR v roku 2014 dosiahla hodnotu 27 254 GWh, z toho cca 56,9 % sa na výrobe podieľali jadrové elektrárne, 16,8 % vodné elektrárne, cca 12,8 % elektriny bolo vyrobenej v tepelných elektrárňach, 11,8 % v ostatných elektrárňach a zvyšných cca 1,7 % pripadol na fotovoltické elektrárne.
  • Výroba elektriny v roku 2014 klesla oproti roku 2013 o 1 336 GWh, čo predstavuje medziročný pokles o cca 4,7 %. Možno konštatovať, že SR bola v roku 2014 sebestačná vo výrobe elektriny, nakoľko štatistický rozdiel medzi spotrebou a výrobou bolo možné pokryť aj zdrojmi elektriny na území SR, avšak import bol trhovo efektívnejší.
  • Oproti roku 2000 klesla výroba elektriny do roku 2014 takmer o cca 11,7 %. Z dlhodobého hľadiska v SR postupne klesá výroba elektriny v tepelných elektrárňach a rastie význam jadrovej energie a energie z OZE.

Sumárne zhodnotenie

 

Kontakt na spracovateľa

Ing. Slávka Štroffeková, SAŽP, slavka.stroffekova@sazp.sk