Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Expozícia obyvateľstva hlukom z dopravy

Dátum poslednej aktualizácie 20.12.2016

Definícia indikátora

Indikátor popisuje hlukovú záťaž obyvateľstva vo väzbe na strategické hlukové mapy (SHM) pre bratislavskú aglomeráciu a pozemné komunikácie.

Jednotka indikátora

dB

Metadáta

Kľúčové zistenia

84 700 obyvateľov SR je vystavených hluku z cestnej dopravy, kde je prekročená akčná hodnota Ldvn=60 dB. Hlukom nad 60 dB zo železničnej dopravy je vystavených 126 400 obyvateľov a hluku nad 60 dB z leteckej dopravy, je vystavených 500 obyvateľov.
 
Pri plánovaní novej dopravnej infraštruktúry sa robia hlukové štúdie, aby sa minimalizovala hluková záťaž obyvateľstva a realizuje sa výstavba protihlukových stien. V roku 2014 bolo v cestnej doprave vybudovaných 832 m protihlukových stien.

Sumárne zhodnotenie

Cieľom strategických hlukových máp je opísať hlukovú situáciu v okolí výrazných zdrojov hluku (doprava, priemysel) a určiť prekročenie akčných hodnôt.
 
Hlukové mapy sú dostupné na stránke :
http://www.hlukovamapa.sk/

Kontakt na spracovateľa

Ing. Ľubica Koreňová, SAŽP, lubica.korenova@sazp.sk

Zdroj dát:

Euroakustik s.r.o


Súvisiace indikátory:

Odkazy k problematike: