Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Počet dopravných nehôd a počet usmrtených a zranených osôb v dôsledku dopravnej prevádzky

Dátum poslednej aktualizácie 09.12.2016

Definícia indikátora

Indikátor popisuje počet dopravných nehôd v cestnej premávke.

Jednotka indikátora

počet

Metadáta

Kľúčové zistenia

Počet dopravných nehôd v sledovanom období 1995 – 2008 mal kolísavý charakter a pohyboval sa na úrovni 60 000 nehôd ročne. Od roku 2009 počet nehôd zaznamenával klesajúci trend (z dôvodu legislatívnych zmien) a do roku 2015 počet nehôd klesol o 48,8 %.
 
Pokles bol zaznamenaný aj počte usmrtených, ľahko a ťažko zranených osôb.
 

Sumárne zhodnotenieKontakt na spracovateľa

Ing. Ľubica Koreňová, SAŽP, lubica.korenova@sazp.sk