Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Racionálne využívanie podzemnej vody

Dátum poslednej aktualizácie28.11.2016

Definícia indikátora

Indikátor popisuje využívanie podzemných vôd podľa účelu využitia.

Jednotka indikátora

%

Metadáta

Kľúčové zistenia

Pri hodnotení využívania podzemných vôd podľa účelu využitia v období rokov 1995 – 2015 môžeme konštatovať pokles spotreby vo všetkých sledovaných  skupinách odberov. Pokles v užívaní podzemnej vody podľa užívateľských skupín v roku 2015 predstavoval 43,5 % oproti roku 1995 a 27,4 % oproti roku 2000.    

V roku 2015 bolo na Slovenku celkovo odberateľmi (podliehajúcimi nahlasovacej povinnosti v zmysle zákona) využívané priemerne 10 330,4 l.s-1 podzemnej vody, čo predstavovalo 13,51 % z dokumentovaných využiteľných množstiev. Pri podrobnejšom hodnotení využívania podzemných vôd na Slovensku podľa účelu využitia je možné konštatovať, že k miernemu nárastu spotreby vody došlo vo všetkých odvetviach s výnimkou poľnohospodárstva (živočíšna výroba), kde nastal pokles využívania v porovnaní s rokom 2014. Najviac stúpli odbery podzemnej vody v kategórii iné využitie o 64,3 l.s-1.

Najpodstatnejšiu časť odberov podzemnej vody predstavujú odbery pre vodárenské účely (75 %), nasledované odbermi pre iné využitie a pre ostatný priemysel.

Sumárne zhodnotenie

Užívanie podzemnej vody podľa účelu využitia (l.s-1)
 
Rok Vodárenské účely Potravinársky priemysel Ostatný priemysel Poľn. a živoč. výroba Rastl. výroba a závlahy Sociálne účely Iné využitie Spolu
1995 14 373,10 390,60 2 327,20 727,10 25,00 286,50 202,70 18 332,20
2000 11 188,38 321,23 1 177,18 446,78 18,20 432,99 632,66 14 217,42
2009 8 475,40 268,13 762,18 232,07 93,80 249,44 963,58 11 044,60
2010 8 295,00 265,00 781,00 217,20 48,70 254,40 967,20 10 819,50
2011 8 071,10 206,20 802,20 210,20 81,10 237,80 993,20 10 601,80
2012 8 149,70 256,60 797,80 221,20 108,40 218,40 967,25 10 719,35
2013 7 886,40 261,60 769,80 220,90 100,80 205,50 993,80 10 438,80
2014 7 674,20 238,60 752,70 227,00 120,60 190,40 983,80 10 187,30
2015 7 701,70 258,50 787,10 200,10 134,40 200,50 1 048,10 10 330,40
 Zdroj: SHMÚ

Kontakt na spracovateľa

Ing. Ľubica Koreňová, SAŽP, lubica.korenova@sazp.sk