Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Povodne

Dátum poslednej aktualizácie10.12.2016

Definícia indikátora

Indikátor popisuje výdavky a škody spôsobené povodňami.

Jednotka indikátora

mil.eur

Metadáta

Kľúčové zistenia

Celkove bolo v roku 2015 povodňami postihnutých 69 obcí a miest, kde bolo zaplavených 1 079 bytových budov, 302 nebytových budov, 907,38 ha poľnohospodárskej pôdy, 204,22 ha lesnej pôdy a 371,16 ha intravilánov obcí a miest. Následkami povodní bolo postihnutých celkom 157 obyvateľov, straty na životoch neboli zaznamenané.

Celkové výdavky a škody spôsobené povodňami v roku 2015 boli vyčíslené na 4,87 mil. eur, z toho výdavky na povodňové zabezpečovacie práce boli vyčíslené na 0,61 mil. eur, výdavky na povodňové záchranné práce na 1,14 mil. eur a povodňové škody vo výške 3,12 mil. eur.

Povodňové škody na majetku štátu boli vo výške 0,14 mil. eur, na majetku obyvateľov 0,75 mil. eur, na majetku obcí 1,30 mil. eur a vyšších územných celkov 0,75 mil. eur. Na majetku právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov boli škody 0,18 mil. eur.

 
 

Sumárne zhodnotenie

Následky povodní za obdobie rokov 1998-2015

Rok Počet povodňou postihnutých sídiel Zaplavené územia
(ha)
Škody pri povodniach
(mil. eur)
Výdavky (mil. eur) Výdavky a škody celkom 
(mil. eur)
Záchranné práce Zabezpečovacie práce
1998 75 3 952 33,34 3,94 1,28 38,56
2000 220 76 494 40,97 0,30 1,84 43,11
2001 379 22 993 65,08 1,90 1,07 68,05
2002 156 8 678 50,64 2,13 1,66 54,43
2003 41 744 1,43 0,19 0,14 1,76
2004 333 13 717 34,91 1,23 3,42 39,56
2005 237 9 237 24,03 2,24 2,67 28,94
2006 512 30 730 47,90 5,98 6,42 60,30
2007 60 339 2,49 0,30 0,21 3,00
2008 188 3 570 39,75 3,59 2,51 45,85
2009 165 6 867 8,41 1,59 1,30 11,30
2010 1 100 103 006 480,85 17,93 27,53 526,31
2011 87 3 076 20,01 2,00 12,58 34,59
2012 146* 538 2,44 0,37 0,46 3,27
2013 178* 16 783 13,46 2,72 4,75 20,93
2014 280* 4 526 36,96 5,66 11,92 54,54
2015 65* 1 395 3,12 1,14 0,61 4,87
* Počet obcí v ktorých bol vyhlásený III. stupeň povodňovej aktivity                                                                                                                                                       
Zdroj: VÚVH, MŽP SR

Kontakt na spracovateľa

Ing. Ľubica Koreňová, SAŽP, lubica.korenova@sazp.sk