Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Zníženie úniku vody z rozvodov pitnej vody

Dátum poslednej aktualizácie20.12.2016

Definícia indikátora

Indikátor popisuje dodávku vody a straty vody vo vodovodnej sieti. 

Jednotka indikátora

%, mil.m3

Metadáta

Kľúčové zistenia

Množstvo vody nefakturovanej v roku 2015 dosiahlo hodnotu 88,5 mil.m3, čo je na úrovni predchádzajúceho roku. Straty vody v potrubnej sieti predstavovali 75,8 mil.m3, čo predstavuje 25,6 % z vody vyrobenej vo vodohospodárskych zariadeniach.

Sumárne zhodnotenie

Dodávka vody a straty vody vo vodovodnej sieti
Zdroj: VÚVH, ŠÚ SRKontakt na spracovateľa

Ing. Ľubica Koreňová, SAŽP, lubica.korenova@sazp.sk

Zdroj dát:

VÚVH, ŠÚ SR (databáza STATdat.)


Súvisiace indikátory:


Odkazy k problematike: