Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Racionálne využívanie povrchovej vody

Dátum poslednej aktualizácie 28.11.2016

Definícia indikátora

Indikátor popisuje užívanie povrchovej vody podľa účelu využitia.

Jednotka indikátora

mil.m3

Metadáta

Kľúčové zistenia

Pod užívaním vody sa rozumie, využívanie vodných zdrojov pre uspokojenie potrieb obyvateľstva a národného hospodárstva. Z pohľadu užívania vody v rokoch 1995 – 2015 môžeme konštatovať celkový pokles odberov povrchových vôd vo všetkých užívateľských skupinách. V roku 2015 odbery predstavovali 70,6 % z odberov v roku 1995 a 67,7 % z odberov v roku 2000.

V roku 2015 odbery povrchových vôd oproti predchádzajúcemu roku narástli o 4,0 %. Odbery pre priemysel zaznamenali mierny nárast o 0,2 %, nárast o 5,4 % bol zaznamenaný v odberoch povrchových vôd pre vodovody. Odbery povrchových vôd pre závlahy narástli o 63,0 %.

 

Sumárne zhodnotenie

Vývoj užívania povrchovej vody podľa účelu využitia (mil.m3)
 
 
Rok
 
Vodovody
 
Priemysel
 
Závlahy
Ostatné poľnohospodárstvo  
Spolu
 
Vypúšťanie
1995 71,963 661,836 74,325 0,0360 808,159 1 120,29
2000 70,571 575,872 90,540 0,0440 737,027 989,825
2010* 48,098 205,497 5,864 0,0010 259,460 742,818
2011* 48,545 176,610 10,125 0,9210 236,201 610,093
2012* 49,090 259,200 18,138 0,0013 326,429 646,600
2013* 47,307 246,860 13,952 0,0010 308,120 708,630
2014* 44,600 182,840 10,570 0,0700 238,080 602,040
2015* 47,020 183,290 17,270 0,0010 247,580 594,100
*údaje sú z databázy Súhrnnej evidencie o vodách                                                                                           Zdroj: SHMÚ
 

Kontakt na spracovateľa

Ing. Ľubica Koreňová, SAŽP, lubica.korenova@sazp.sk