Tlačiť   PDF

Ťažba energetických surovín

Dátum poslednej aktualizácie 15.11.2016

Definícia indikátora

Indikátor hodnotí  vývoj ťažby  energetických surovín -  hnedého uhlia a lignitu, ropy vrátane gazolínu a zemného plynu.

Jednotka indikátora

tis.m3, kt

Metadáta

Kľúčové zistenia

V roku 2015 bolo na území SR vydobytých 1 939,33 kt hnedého uhlia a lignitu a k tomu ďalších 12,01 kt ropy a gazolínu a 90 594,75  tis. m3 zemného plynu. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k miernemu poklesu pri hlbinnom dobývaní hnedého uhlia a lignitu, tiež zemného plynu a k nepatrnému nárastu ťažby ropy a gazolínu.

Sumárne zhodnotenieKontakt na spracovateľa

Ing. Katarína Škantárová, SAŽP, katarina.skantarova@sazp.sk