Tlačiť   PDF

Ťažba rudných a nerudných surovín

Dátum poslednej aktualizácie 15.11.2016

Definícia indikátora

Indikátor hodnotí  vývoj vydobytých rúd a nerudných surovín - magnezitu, vápencov.

Jednotka indikátora

kt

Metadáta

Kľúčové zistenia

V roku 2015 bolo z podzemia z vydobytých surovín, len 43,63 kt rúd a 878,4 kt magnezitu. Na povrchu bolo v roku 2015 vydobytých 8 797,2 kt vápencov.  V porovnaní s predchádzjúcim rokom došlo k miernemu poklesu ťažby magnezitu (o 9,1 kt) a k miernemu nárastu ťažby vápencov (o 137,7 kt) a k nepatrnému nárastu ťažby rúd (o 1,24 kt). Z dlhodobejšieho hľadiska (2000 - 2015) došlo k výraznému útlmu ťažby rúd o 96 % a poklesu ťažby magnezitu o 42,8 %.

Sumárne zhodnotenieKontakt na spracovateľa

Ing. Katarína Škantárová, SAŽP, katarina.skantarova@sazp.sk