Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Výmera poľnohospodárskej pôdy v ekologickej poľnohospodárskej výrobe

Dátum poslednej aktualizácie01.12.2016

Definícia indikátora

Indikátor popisuje vývoj výmery poľnohospodárskej pôdy obhospodarovanej v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby.

Jednotka indikátora

tis.ha

Metadáta

Kľúčové zistenia

V roku 2015 bolo v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby v SR evidovaných spolu 416 subjektov hospodáriacich na výmere približne 186 483 ha poľnohospodárskej pôdy. Pri porovnaní s rokom 2014 sa medziročne táto výmera zvýšila o 6 118 ha.
Z dlhodobého hľadiska medzi rokmi 1993 až 2015 výmera takto obhospodarovanej pôdy zaznamenala rastúci trend a za dané obdobie sa zvýšila o 171 275 ha.

Sumárne zhodnotenie

 

 

Kontakt na spracovateľa

Ing. Beata Kročková, SAŽP, beata.krockova@sazp.sk