Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Počty hospodárskych zvierat

Dátum poslednej aktualizácie 01.12.2016

Definícia indikátora

Indikátor popisuje vývoj počtu hospodárskych zvierat.

Jednotka indikátora

počet

Metadáta

Kľúčové zistenia

Od roku 1993 počty hospodárskych zvierat zaznamenali pokles u väčšiny chovaných druhov. Medzi rokmi 2000 až 2015 pokračoval tento klesajúci trend, pričom stav hovädzieho dobytka sa za dané obdobie znížil o 29,1 %, ošípaných o 56,2 %, hydiny o 5,5 % a oviec o 4,3 %.

Sumárne zhodnotenie

Kontakt na spracovateľa

Ing. Beata Kročková, SAŽP, beata.krockova@sazp.sk