Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu

Dátová sada informácií o LCP integrovaných do E-PRTR (údaje za rok 2021)

 • REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • Údaje o uvoľňovaní a prenosoch znečisťujúcich látok a odpadov (tematické údaje, oddiel 5 -10 prílohy k vyk. rozh. Komisie (EÚ) 2019/1741)
 • POPIS SPRÁVY Dátová sada obsahuje informácie a údaje o uvoľňovaní znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody, pôdy, prenose odpadovej vody na účely jej úpravy pri prekročení prahovej hodnoty uvedenej v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 166/2006 a prenose odpadov pri prekročení prahovej hodnoty uvedenej v čl. 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 166/2006.
 • ČLÁNOK PREDPISU 7 (2) a oddiel 5 -10 prílohy k vyk. rozh. Komisie (EÚ) 2019/1741)
 • PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 z 18. januára 2006 o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES
 • TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU 30.11.2022
 • TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU 15.12.2022
 • SPRACOVATEĽ SPRÁVY Ing. Jalšovská, SHMÚ
 • SCHVAĽOVATEL SPRÁVY
 • SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU Dátová sada bola dňa 15.12.2022 vystavená v CDR v podobe návrhu.
 • SÚBOR NA STIAHNUTIE
 • ZAEVIDOVAL Ivana Novikmecová