Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu

Modul pre účty výdavkov na ochranu životného prostredia - roky 2018 - 2020

 • REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • Modul pre účty výdavkov na ochranu životného prostredia
 • POPIS SPRÁVY V účtoch výdavkov na ochranu životného prostredia sa uvádzajú údaje o výdavkoch na ochranu životného prostredia, t. j. hospodárske zdroje, ktoré rezidentské jednotky venujú na ochranu životného prostredia (príloha IV, oddiel oddiel 2, 3 a 5 nariadenia (EÚ) č. 691/2011 o európskych environmentálnych účtoch). Údaje poskytuje Štatistický úrad SR na základe objednávky štatistických informácií.
 • ČLÁNOK PREDPISU 6
 • PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 691/2011 zo 6. júla 2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch
 • TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU 31.12.2022
 • TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU 30.12.2022
 • SPRACOVATEĽ SPRÁVY Mgr. Eva Šmelková (ŠÚ SR)
 • SCHVAĽOVATEL SPRÁVY
 • SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU Environmentálne účty vrátene príslušnej správy o kvalite údajov boli dňa 30.12.2022 zaslané do Eurostatu prostredníctvom webportálu EDAMIS.
 • SÚBOR NA STIAHNUTIE
 • ZAEVIDOVAL Ivana Novikmecová