Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu

Informácie o vymedzení a type zón a aglomerácií stanovených v súlade s článkom 3 smernice 2004/107/ES a článkom 4 smernice 2008/50/ES, v ktorých sa má vykonávať hodnotenie a riadenie kvality ovzdušia v nasledujúcom kalendárom roku.

 • REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • Zóny a aglomerácie
 • POPIS SPRÁVY Správa obsahuje informácie o vymedzení a type zón a aglomerácií, v ktorých sa má vykonávať hodnotenie a riadenie kvality ovzdušia v roku 2023.
 • ČLÁNOK PREDPISU 6 (2)
 • PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • 2011/850/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 12. decembra 2011, ktorým sa stanovujú pravidlá pre smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/107/ES a 2008/50/ES, pokiaľ ide o vzájomnú výmenu informácií a podávanie správ o kvalite okolitého ovzdušia
 • TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU 31.12.2022
 • TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU 29.11.2022
 • SPRACOVATEĽ SPRÁVY Michal Mladý, SHMÚ
 • SCHVAĽOVATEL SPRÁVY
 • SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU Dňa 29. 11. 2022 boli informácie vystavené do Centrálneho dátového skladu , ktorý spra-vuje Európska environmentálna agentúra a následne bol zaslaný list na Stále zastúpenie SR pri EÚ v Bruseli so žiadosťou o predloženie tejto informácie Európskej komisii - Generálnemu riaditeľstvu pre životné prostredie.
 • SÚBOR NA STIAHNUTIE Zobraziť
 • ZAEVIDOVAL Radoslav Virgovič