Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu

Súhrnná správa o zriaďovaní a používaní infraštruktúry pre priestorové informácie, 2021 (Slovakia - 2021: Country Fiche)

 • REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • Súhrnná správa o zriaďovaní a používaní infraštruktúry pre priestorové informácie (INSPIRE Country Fische)
 • POPIS SPRÁVY Správa obsahuje súhrnné informácie z monitorovania a zriaďovania infraštruktúry pre priestorové informácie v SR za referenčný rok 2020.: • Koordinácia poskytovateľov a užívateľov súborov a služieb, • Fungovanie a koordinácia infraštruktúry, • Využitie infraštruktúry pre priestorové informácie, • Zabezpečenie zdieľaní údajov, • Náklady a prínosy (Costs and Benefits) • Indikátory INSPIRE monitoringu. Správu zostavuje EK automatickým generovaním z metaúdajov dostupných za SR cez Národnú vyhľadávaciu službu ku dňu 15. 12. 2020. Na základe týchto údajov EK spracovala INSPIRE indikátory a návrh SK Country Fiche 2021, ktoré boli následne doplnené a validované so strany SR a publikované pre verejnosť Európskou komisiou na odkaze: https://inspire.ec.europa.eu/INSPIRE-in-your-Country/SK (pozri časť Country Fiche, 2021) dňa 31.03.2021. Na národnej úrovni je táto správa zdieľaná aj cez webovú stránku INSPIRE – Národná infraštruktúra priestorových informácií (https://inspire.gov.sk/implementacia/monitoring-a-reporting).
 • ČLÁNOK PREDPISU 21 (1), 21 (2)
 • PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire)
 • TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU 31.03.2021
 • TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU 31.03.2021
 • SPRACOVATEĽ SPRÁVY Ing. Martin Tuchyňa, PhD., MŽP SR
 • SCHVAĽOVATEL SPRÁVY Neschvaľuje sa. Správa je generovaná automatizovaným procesom a doplnená o aktualizáciu relevantných časti Country Fiche.
 • SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU - Elektronicky: 31.03.2021 správu zverejnila EK automatizovaným procesom, na základe údajov dostupných za SR cez Národnú vyhľadávaciu službu k 15.12. predchádzajúceho roka. EK správu zverejnila tu: https://inspire.ec.europa.eu/INSPIRE-in-your-Country/SK. - Pozn.: Vzhľadom na automatizovaný elektronický proces podávania tejto správy, správa už nebola písomne zasielaná na EK.
 • SÚBOR NA STIAHNUTIE Stiahnuť Zobraziť
 • ZAEVIDOVAL Renáta Grófová