Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu

Správa o stavebnom odpade a odpade z demolácií za ref. rok 2019

 • REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
 • POPIS SPRÁVY Údaje o vzniku, príprave na opätovné použitie, recyklácii, spätnom zasypávaní a inom materiálovom zhodnotení stavebného odpadu a odpadu z demolácií.
 • ČLÁNOK PREDPISU
 • PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
 • TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU 30.06.2021
 • TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU 24.06.2021
 • SPRACOVATEĽ SPRÁVY Ing. Ľubomír Ďuračka (MŽP SR)
 • SCHVAĽOVATEL SPRÁVY Ing. M. Maslák, poverený vykonávaním funjcie GR sekcie obehového hospodárstva MŽP SR
 • SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU Dňa 24. júna 2021 bol dotazník zaslaný elektronicky prostredníctvom systému EDAMIS do Dátového centra pre odpady v správe Eurostatu.
 • SÚBOR NA STIAHNUTIE Stiahnuť
 • ZAEVIDOVAL Ivana Novikmecová