Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu

Správa o vozidlách po dobe životnosti za rok 2019

 • REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • Údaje o vykonávaní článku 7 ods. 2 (dodržanie cieľov opätovného použitia/spätného získavania a opätovného použitia/ recyklácie vozidiel po dobe životnosti)
 • POPIS SPRÁVY Predmetom predkladaného dotazníka sú údaje a informácie o opätovnom použití častí starých vozidiel, recyklácii starých vozidiel a zhodnocovaní odpadov zo spracovanie starých vozidiel (vozidiel po dobe životnosti) za rok 2019.
 • ČLÁNOK PREDPISU 9
 • PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o vozidlách po dobe životnosti
 • TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU 30.06.2021
 • TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU 23.06.2021
 • SPRACOVATEĽ SPRÁVY Ing. J. Federič (MŽP SR)
 • SCHVAĽOVATEL SPRÁVY Ing. Martin Maslák, poverený vykonávaním funkcie GR SOH, MŽP SR
 • SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU Dňa 23. júna 2021 bol dotazník zaslaný elektronicky prostredníctvom systému EDAMIS do Dátového centra pre odpady v správe Eurostatu.
 • SÚBOR NA STIAHNUTIE Stiahnuť
 • ZAEVIDOVAL Ivana Novikmecová