Preskočit na obsah

Správa o spotrebe ľahkých plastových tašiek v roku 2019

 • REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • Nahlasovanie ročnej spotreby ľahkých plastových tašiek
 • POPIS SPRÁVY PRÁVYPredmetom predkladaného dotazníka sú údaje o spotrebe plastových tašiek za rok 2019
 • ČLÁNOK PREDPISU 4 (1a)
 • PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov
 • TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU 30.06.2021
 • TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU 18.06.2021
 • SPRACOVATEĽ SPRÁVY Ing. Ľ. Ďuračka (MŽP SR)
 • SCHVAĽOVATEL SPRÁVY Ing. Martin Maslák, poverený vykonávaním funkcie GR SOH, MŽP SR
 • SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU Dňa 18. júna 2021 bol dotazník zaslaný elektronicky prostredníctvom systému EDAMIS do Dátového centra pre odpady v správe Eurostatu.
 • SÚBOR NA STIAHNUTIE Stiahnuť
 • ZAEVIDOVAL Ivana Novikmecová