Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu

Správa podľa čl. 26(1) (b) (c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 1005/2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu za rok 2020

 • REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • Správa podľa čl. 26(1b) a 26(1c)  nariadenia 1005/2009/ES Európskeho parlamentu a Rady z 16. septembra 2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu
 • POPIS SPRÁVY Správa obsahuje informácie: - množstvá halónov zavedených, použitých a uskladnených na kritické použitie podľa článku 13 ods. 1 nariadenia 1005/2009/ES, opatrenia prijaté na zníženie ich emisií a odhad takýchto emisií a pokrok pri hodnotení a používaní príslušných alternatívnych riešení; - prípady nezákonného obchodu, a to najmä tie, ktoré boli zistené počas kontrol vykonaných podľa článku 28 nariadenia 1005/2009/ES.
 • ČLÁNOK PREDPISU 26
 • PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 zo 16. septembra 2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu
 • TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU 30.06.2021
 • TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU 28.06.2021
 • SPRACOVATEĽ SPRÁVY Andrea Preisingerová
 • SCHVAĽOVATEL SPRÁVY
 • SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU Dňa 28. 6. 2021 bola správa zaslaná na Stále zastúpenie SR pri EÚ v Bruseli so žiadosťou o predloženie tejto správy Európskej komisii - Generálne riaditeľstvo pre klimatické opatrenia.
 • SÚBOR NA STIAHNUTIE Stiahnuť
 • ZAEVIDOVAL Radoslav Virgovič