Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu

Zoznam vôd určených na kúpanie v SR pre kúpaciu sezónu 2021

 • REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • Zoznam vôd určených na kúpanie s vymedzenou dĺžkou kúpacej sezóny
 • POPIS SPRÁVY Zoznam vôd určených na kúpanie v SR pre kúpaciu sezónu 2021 obsahuje 32 lokalít. Zoznam je totožný so Zoznam platným pre kúpaciu sezónu 2000, ktorý bol za SR predložený Európskej komisii vo formáte priestorových údajov, v decembri 2020 (dostupný tu: https://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu/bwd/bwd_788/). Na základe usmernení EK/EEA z mája 2021, nie je potrebné Európskej komisii opätovne predkladať zoznam vôd určených na kúpanie, ak v ňom v porovnaní s predchádzajúcou sezónou nedošlo k zmenám (ako napr. zmena vymedzenia, zmena ID a pod.).
 • ČLÁNOK PREDPISU 3 (1), 13 (2)
 • PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES z  15. februára 2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS
 • TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU 15.06.2021
 • TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU 14.06.2021
 • SPRACOVATEĽ SPRÁVY Ing. Mgr. Katarína Jatzová, PhD., Úrad verejného zdravotníctva SR, Ing. Renáta Grófová, Slovenská agentúra životného prostredia
 • SCHVAĽOVATEL SPRÁVY
 • SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU 18.12.2020, elektronicky – prostredníctvom služby ReportNet, do Centrálneho dátového skladu siete EIONET (https://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu/bwd/bwd_788/). 14.06.2021 – elektronicky, emailom na BWD BWD Helpdesk <bwd.helpdesk@eionet.europa.eu> . 14.06.2021 – písomne prostredníctvom Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri Európskej únii (informácia o platnosti Zoznamu z decembra 2020)
 • SÚBOR NA STIAHNUTIE Zobraziť
 • ZAEVIDOVAL Renáta Grófová