Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu

Projekcie emisií podľa súhrnu NFR

 • REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • Projekcie emisií podľa súhrnu NFR
 • POPIS SPRÁVY Správa obsahuje údaje o projekciách emisií za znečisťujúce látky: SO2, NOx, NMVOC, NH3 a PM2,5 pre roky 2020, 2025. 2030, 2040 a 2050.
 • ČLÁNOK PREDPISU 10 (2)
 • PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES
 • TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU 15.03.2021
 • TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU 15.03.2021
 • SPRACOVATEĽ SPRÁVY Ing. Zuzana Jonaček, SHMÚ
 • SCHVAĽOVATEL SPRÁVY
 • SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU Dňa 15. 03. 2021 boli údaje vystavené do Centrálneho dátového skladu siete EIONET (https://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu/nec_revised/projected/envye9jsa/), ktorý spravuje Európska environmentálna agentúra a následne bol zaslaný list na Stále zastúpenie SR pri EÚ v Bruseli so žiadosťou o predloženie tejto informácie Európskej komisii - Generálnemu riaditeľstvu pre životné prostredie.
 • SÚBOR NA STIAHNUTIE Stiahnuť Zobraziť
 • ZAEVIDOVAL Radoslav Virgovič