Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu

Správa Slovenskej republiky o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu v rokoch 2017 – 2019

 • REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • Správa o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu
 • POPIS SPRÁVY Správa obsahuje informácie o kvalite pitnej vody vo veľkých zásobovaných oblastiach (zásobujúcich viac ako 5 000 obyvateľov) v rokoch 2017 – 2019. Správa pozostáva zo sprievodnej textovej časti a z tabuľkových častí spracovaných vo formáte excel, v ktorých sú prezentované: - výsledky monitorovania (informácie o nedodržanej frekvencii monitorovania jednotlivých ukazovateľov), - informácie o členskom štáte (všeobecné informácie o usporiadaní dodávok pitnej vody v členskom štáte), - národný sumár informácií na úrovni zásobovaných oblastí, - informácie o ukazovateľoch, v ktorých výsledky analýz nespĺňali požiadavky na kvalitu vody, - informácie o nápravných opatreniach prijatých za účelom zlepšenia kvality vody, - informácie o produktovo špecifických ukazovateľoch – akrylamid, epichlórhydrín a vinylchlorid, - spôsob poskytovania informácií verejnosti, - dostupnosť k informáciám o kvalite pitnej vody, - informácie o veľkých zásobovaných oblastiach.
 • ČLÁNOK PREDPISU 13
 • PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • Smernica Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu
 • TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU 28.02.2021
 • TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU 26.02.2021
 • SPRACOVATEĽ SPRÁVY Mgr. Daša Gubková, ÚVZ SR
 • SCHVAĽOVATEL SPRÁVY gremiálna porada ministra zdravotníctva
 • SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU Elektronicky – prostredníctvom služby ReportNet, do Centrálneho dátového skladu siete EIONET. Písomne – prostredníctvom Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri Európskej únii
 • SÚBOR NA STIAHNUTIE Stiahnuť Zobraziť
 • ZAEVIDOVAL Renáta Grófová