Doprava a životné prostredie v SR 2014

   
Editor Ing. Ľubica Koreňová, Slovenská agentúra životného prostredia
Cooperation Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Language sk
Level národná
Edition len elektronický formát
Pages 45 strán
Year 2016
Report to download:
Full version: