X Vážení užívatelia,
dovoľujeme si vám oznámiť, že dňa 27. 11. (cca od 8:00 do 16:00) bude prerušená distribúcia elektriny v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z tohto dôvodu nebude www.enviroportal.sk prístupný. Ďakujeme za porozumenie.
Redakcia

Podnikateľ

Podnikaním sa podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.

V tejto záložke nájde podnikateľ základné práva a povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov na území SR vo vybraných oblastiach životného prostredia. Zároveň sú tu uvedené kompetencie a kontakty na zložky verejnej správy, ktoré sú oprávnené konať v jednotlivých situáciách.
Súčasťou štyroch podzáložiek sú aj tlačivá a formuláre, ktoré slúžia na vybavovanie záležitostí podnikateľa a ktoré sú akceptované celoplošne verejnou správou.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie sú v pravej časti stránky umiestnené rýchle odkazy na webové stránky, ktorých obsah je zameraný na danú tému a ich správcami sú erudovaní odborníci.