MŽP SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia zverejnilo na svojom webovom sídle prvú aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok  na obdobie marec 2015 – február 2016 (vyzvy/harmonogram-vyziev). Viac informácií k prvej aktualizácii indikatívneho harmonogramu výziev: Informácia k aktualizácii indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OP KŽP na obdobie marec 2015 – február 2016.

 

 


Správa Životné prostredie Európy – stav a perspektíva 2015, ktorú vydala Európska environmentálna agentúra predstavuje 2015 predstavuje súhrnné hodnotenie stavu, trendov a výhľadov životného prostredia Európy, obsahuje údaje a hodnotenia vychádzajúce z regionálnej, národnej a globálnej úrovne, ako aj porovnania medzi krajinami.
Viac informácií: www.eea.europa.eu


Kto zabezpečuje koordináciu kontrol v podnikoch, na ktoré sa vzťahuje zákon č. 261/2002 Z. z.?

Osobitnou súčasťou štátneho dozoru je vykonávanie kontrol koordinovaným spôsobom orgánmi uvedenými v § 26 ods. 1 písm. d), f) až j) zákona č.261/2002 Z. z., koordináciu kontrolnej činnosti zabezpečuje inšpekcia životného prostredia.
(Viac odpovedí)

Odporúčame z videotéky

Ural (II.časť zo seriálu Divoké Rusko) DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Nočné prehliadky Starého zámku

10.07.2015 - 31.07.2015
Slovenské banské múzeum-Starý zámok

Environmentálny enrichment

10.08.2015 - 13.08.2015
ZOO Košice

Pracovné ponuky v ŽP

Poďte robiť najlepšie bagety na Slovensku. Šancu dáme úplne každému z Vás. Možnosť veľa nadčasov, ubytovanie zdarma ! (pekár, bagetár, Sládkovičovo)

2.7.2015, PERSONÁLNY SERVIS - EUROTRADE - SK s.r.o.Miesto výkonu práce: Sládkovičovo, Bratislava, Malacky, Senec, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, ...

Potravinársky technológ

6.7.2015, DAKAR GROUP, s.r.o.Štúrová 27, Košice
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

1. výzva zameraná na kanalizácie, ČOV a vodovody (OPKZP-PO1-SC121/122-2015)

7. júla 2015,

Názov výzvy: OPKZP-PO1-SC121/122-2015, Prioritná os 1: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ:
1.2.1 Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ
1.2.2 Zvýšenie spoľahlivosti úpravy vody odoberanej z veľkokapacitných zdrojov povrchových vôd v záujme zvýšenia bezpečnosti dodávky pitnej vody verejnými vodovodmi
Vyhlásenie výzvy: 03. 07. 2015
Viac informácií: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/1-vyzva-zamerana-na-kanalizacie-cov-a-vodovody-opkzp-po1-sc121122-2015/

MŽP zverejnilo prvú výzvu z nového Operačného programu Kvalita životného prostredia

7. júla 2015, MŽP SR

Ministerstvo životného prostredia SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, zverejnilo prvú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v novom programovom období 2014 až 2020.

R. Sobota vlastným zberom a vývozom odpadu dosiahla úsporu

7. júla 2015, TASR

Mesto Rimavská Sobota už tri roky realizuje vývoz tuhého komunálneho odpadu (TKO) vlastnými silami a prostriedkami cez Technické služby mesta (TSM).

Ludovika Energy dostala od ministerstva stop aj na ďalší prieskum na Jahodnej

7. júla 2015, TASR

Spoločnosť Ludovika Energy, ktorá chcela v lokalite Jahodná pri Košiciach hľadať urán, dostala od ministerstva životného prostredia stop aj na ďalší prieskum tzv. vzácnych zemín. Envirorezort zastavil konanie o novom prieskumnom území Kamenné, ktoré sa čiastočne prekrýva s lokalitou Jahodná.

Zapojte sa do súťaže o najlepší kompost a staňte sa Miss Kompost 2015

7. júla 2015, Enviroportal

Priatelia Zeme – SPZ, Centrum environmentálnych aktivít a internetový obchod Komposter.sk vyhlasujú už piaty ročník úspešnej celoslovenskej súťaže MISS KOMPOST, ktorej zmyslom je podporiť vnímanie kompostovania ako praktickej možnosti predchádzania vzniku odpadov a súčasti moderného životného štýlu.

Envirorezort prevezme zodpovednosť za likvidáciu dvoch envirozáťaží

6. júla 2015, TASR

Za likvidáciu dvoch starých environmentálnych záťaží - skládky kalov Hampoch v lokalite Pukanec a rušňového depa Cargo v Humennom, bude zodpovedné ministerstvo životného prostredia. Návrh na jeho určenie za povinnú osobu dnes odobrila vláda. To umožní na ich likvidáciu čerpať peniaze z eurofondov.

Peniaze na likvidáciu čiernych skládok zatiaľ samosprávy nelákajú

6. júla 2015, TASR

Milióny eur na likvidáciu čiernych skládok mestá a obce zatiaľ veľmi nelákajú. Podľa hovorkyne Environmentálneho fondu Jany Sásfaiovej došlo 12 žiadostí.

Vatikán hostí antikapitalisticky orientovanú ekobojovníčku Kleinovú

6. júla 2015, TASR

Vatikán má ďalšieho nezvyčajného spojenca vo svojej rozrastajúcej sa ekologickej aliancii - na konferencii o záchrane našej planéty hostí antikapitalisticky orientovanú ekobojovníčku Naomi Kleinovú.

Ochranári našli dve uhynuté mláďatá orla kráľovského

6. júla 2015, TASR

Ochranári našli v hniezde na území Trnavského kraja dve mláďatá orla kráľovského, ktoré uhynuli od hladu. Je veľmi pravdepodobné, že za nedostatok potravy môže zmiznutie jedného alebo oboch rodičov z páru. TASR o tom informovala organizácia Ochrana dravcov na Slovensku (RPS).

Prievidza bude na odstránenie čiernych skládok žiadať 100 000 eur

6. júla 2015, TASR

Na niekoľko desiatok odhaduje prievidzská radnica počet čiernych skládok na svojom katastrálnom území. Odstránenie niekoľkých z nich má v pláne financovať aj z Recyklačného fondu v rámci programu Veľké upratovanie Slovenska.

ČR: V JE Temelín namerali nepatrnú rádioaktivitu na streche odstaveného bloku

6. júla 2015, TASR

O nameraní nepatrnej rádioaktivity mimo povolené priestory Jadrovej elektrárne Temelín, konkrétne na streche odstaveného druhého bloku zariadenia, informoval hovorca JE Temelín Marek Sviták.