Slovenská ornitologická spoločnosť/SOS BirdLife vyhlásila výtvarnú súťaž, ktorej hlavnou témou je bocian biely - vták roka 2014. Úlohou detí (1. až 9. ročník ZŠ, ZUŠ) je zobraziť ho v jeho prirodzenom prostredí - pri hniezdení, love potravy, lete... Uzávierka súťaže je 30. októbra.

Viac informácií: www.bociany.sk


Kto zabezpečuje koordináciu kontrol v podnikoch, na ktoré sa vzťahuje zákon č. 261/2002 Z. z.?

Osobitnou súčasťou štátneho dozoru je vykonávanie kontrol koordinovaným spôsobom orgánmi uvedenými v § 26 ods. 1 písm. d), f) až j) zákona č.261/2002 Z. z., koordináciu kontrolnej činnosti zabezpečuje inšpekcia životného prostredia.
(Viac odpovedí)


OBČAN:
EIA/SEA, Biota, Horninové prostredie, Ovzdušie, Voda, Odpad, Environemntálne záťaže
PODNIKATEĽ: EIA/SEA, Biota, Horninové prostredie, Ovzdušie, Voda, Odpad
VEREJNÁ SPRÁVA: EIA/SEA, Biota, Horninové prostredie, Ovzdušie, Voda, Odpad
INÉ SUBJEKTY: Environmentálne záťaže

Odporúčame z videotéky

Diesneyland na najkvalitnejšej pôde Moravy DVD

Režisér: Martin Slunečko

Najnovšie akcie

Predchádzanie vzniku odpadov

02.10.2014 - 02.10.2014
Kostelec nad Černými lesy, ČR

Energetická efektívnosť

07.10.2014 - 09.10.2014
Hotel Lux, Banská Bystrica

Pracovné ponuky v ŽP

Manažér/ka na farme ošípaných (Jesenské)

22.9.2014, Pigagro s.r.o.Jesenské 514, 980 02, Rimavská Sobota

Technológ pekárenskej výroby

30.9.2014, Kornélia Dimičová, pekáreň NELANové Zámky, Vinohrady 9727/3D
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

NR SR: Opozícia opäť rieši problém zarastených pozemkov v blízkosti obydlí

30. septembra 2014, TASR

Opozícia v parlamente prichádza s ďalším návrhom ako riešiť problém nepokosených pozemkov v obciach a mestách. Novelu zákona o ochrane prírody a krajiny predložil na októbrovú schôdzu Miroslav Beblavý (nezaradený).

TATRY: Orlica Anička opustila Európu, po dvanástich dňoch je v Ázii

30. septembra 2014, TASR

Orlica Anička, ktorej let na zimovisko do Afriky môže sledovať verejnosť cez internet, už opustila Európu. Po 12 dňoch letu je tak od pondelka (29.9.) v Ázii.

Najúspešnejšou lesoochranárskou školou je ZŠ s MŠ z Palína

30. septembra 2014, TASR

Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka v Palíne, okres Michalovce, sa stala v tomto roku najlepšou lesoochranárskou školou na Slovensku. Vyznamenané školské zariadenie je víťazom 11. ročníka súťaže, ktorú už tradične zorganizovalo Lesoochranárske zoskupenie (LZ) VLK.

V Bratislave sa začalo rokovanie V4 v oblasti životného prostredia

30. septembra 2014, MŽP SR

Čistota ovzdušia, odpadové hospodárstvo a politika zmeny klímy sú hlavné témy dvojdňového rokovania ministrov životného prostredia krajín V4, ktoré sa dnes začalo v Bratislave.

Hriňová: ČOV prejde do majetku StVS, vodári by ju mali aj zrekonštruovať

29. septembra 2014, TASR

Mesto Hriňová chce odovzdať svoju čistiareň odpadových vôd (ČOV) jej prevádzkovateľovi, Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti (StVS), a.s. Zmluvu o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy na investičnú akciu Aglomerácia Hriňová - kanalizácia a ČOV schválilo ešte v auguste tamojšie mestské zastupiteľstvo.

Bratislava: V komunitnej záhrade na Sasinkovej ulici bude hotel pre hmyz

29. septembra 2014, TASR

V komunitnej záhrade na Sasinkovej ulici v Bratislave začali dobrovoľníci Greenpeace Slovensko stavať hotel pre hmyz. Ide o jednu z aktivít, ktoré sú súčasťou Dní dobrovoľníctva na Slovensku. ,,Hotel pre hmyz je útočisko pre samotársky žijúci hmyz, ktorý nežije v rojoch," vysvetlila dobrovoľníčka Greenpeace Slovensko Alexandra Smolinská.

Zvolen: Lesnícki odborníci z Európy budú hovoriť o čerpaní financií z fondov EÚ

29. septembra 2014, TASR

Vo Zvolene sa v dňoch 29. septembra až 2. októbra 2014 uskutoční medzinárodná konferencia, venovaná procesu čerpania finančných prostriedkov Európskeho poľnohospodárskeho fondu (EPF) pre rozvoj vidieka pre sektor lesníctva v rámci Slovenskej republiky a vo vybraných štátoch EÚ.

Vláda SR schválila novelu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami

29. septembra 2014, MŽP SR

Vládny kabinet schválil novelu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami z dielne Ministerstva životného prostredia SR. Táto novela zákona mení ustanovenia, ktoré sa po roku jeho aplikácie ukázali ako problémové.

Slovenská akadémia vied vznikla v roku 1953

26. septembra 2014, TASR

Slovenská akadémia vied (SAV) vznikla na základe zákona, ktorý 18. júna 1953 prijala Slovenská národná rada (SNR). Ešte predtým na Slovensku pôsobila Slovenská akadémia vied a umení zriadená Snemom Slovenskej republiky zákonom z 2. júla 1942. Zakladajúce valné zhromaždenie SAV sa konalo 26. júna 1953.

O záchrane orla krikľavého rokujú odborníci na medzinárodnej konferencii

26. septembra 2014, TASR

Orol krikľavý je "najrozcestovanejším" dravcom, ktorý medzi hniezdiskom a zimoviskom prekonáva aj viac ako 20.000 kilometrov ročne. Aj to je jedným z dôvodov, prečo sa stal ohrozeným druhom a ustupuje v celej Európe. Aktualizácia Európskeho akčného plánu pre tento druh je témou medzinárodnej konferencie, ktorá sa dnes začala v Košickej Belej.

Sp. Nová Ves: Národný park Slovenský raj oslavuje polstoročie svojho vzniku

26. septembra 2014, TASR

Národný park (NP) Slovenský raj oslavuje polstoročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti sa na Čingove neďaleko Spišskej Novej Vsi dnes a v piatok 26. septembra koná medzinárodná konferencia, na ktorej sa stretlo takmer 200 odborníkov. Ich cieľom je zhodnotiť 50 rokov ochrany prírody tohto vzácneho územia.