Európska komisia (EK) schválila Slovensku Operačný program (OP) Kvalita životného prostredia na programové obdobie 2014 až 2020. Riadiacim orgánom OP je MŽP SR. V rámci OP bude môcť Slovensko v rokoch 2014 až 2020 čerpať z európskych štrukturálnych a investičných fondov 3,138 miliardy eur. Hlavným cieľom programu je podpora udržateľného a efektívneho využívania prírodných zdrojov, zabezpečujúceho ochranu životného prostredia, aktívnu adaptáciu na zmenu klímy a podporu energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva.
Viac informácií: Operačný program Kvalita životného prostredia


Do fotosúťaže, ktorú vyhlásila Európska environmentálna agentúra, bolo prihlásených viac ako 800 fotografií zo všetkých kútov Európy. Porota z nich vybrala 48,  verejnosť môže hlasovať a vybrať si svojho víťaza na adrese http://goo.gl/JacNjU. Tothotoročná téma bola Environment  &  Me. Hlasovanie je otovrené do 15. novembra. Víťazi budú vyhlásení 16. decembra.


Kto zabezpečuje koordináciu kontrol v podnikoch, na ktoré sa vzťahuje zákon č. 261/2002 Z. z.?

Osobitnou súčasťou štátneho dozoru je vykonávanie kontrol koordinovaným spôsobom orgánmi uvedenými v § 26 ods. 1 písm. d), f) až j) zákona č.261/2002 Z. z., koordináciu kontrolnej činnosti zabezpečuje inšpekcia životného prostredia.
(Viac odpovedí)


OBČAN:
EIA/SEA, Biota, Horninové prostredie, Ovzdušie, Voda, Odpad, Environemntálne záťaže
PODNIKATEĽ: EIA/SEA, Biota, Horninové prostredie, Ovzdušie, Voda, Odpad
VEREJNÁ SPRÁVA: EIA/SEA, Biota, Horninové prostredie, Ovzdušie, Voda, Odpad
INÉ SUBJEKTY: Environmentálne záťaže

Odporúčame z videotéky

História Tatier DVD

Režisér: Ivan Janovský

Najnovšie akcie

Podzemie Spiša a opálové bane vo fotografiách M. Greisela

01.12.2014 - 31.12.2014
Slovenské banské múzeum-Berggericht,výstavné priestory

/Ne/zabudnutí aušusníci

04.12.2014 - 31.12.2014
Slovenské banské múzeum-Starý zámok

Pracovné ponuky v ŽP

Agromechanizátor / agronom

25.11.2014, STATEK ŠINDELOVÁ, s.r.o.Šindelová, Slovenská republika, Sokolov

Technológ

25.11.2014, Cloetta Slovakia s.r.o.Levice
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Slovensko mešká s nízko-uhlíkovou stratégiou pre dlh ministerstva práce

26. novembra 2014, TASR

Záväzky Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny voči Svetovej banke (SB) skomplikovali prípravu nízko-uhlíkovej stratégie rozvoja Slovenska. Vládu o tom informoval minister životného prostredia Peter Žiga (Smer-SD). Vypracovanie stratégie Slovensku vyplýva ako jeden z medzinárodných záväzkov v oblasti zmeny klímy.

Orlica Anička bola počas letu na zimovisko tri týždne uväznená v zlom počasí

26. novembra 2014, TASR

Orlica Anička bola počas letu na zimovisko v Afrike tri týždne uväznená v zlom počasí. „Na cestách do svojho zimoviska je už 68 dní. Meškanie oproti minulému roku zapríčinilo jej zdržanie v Konžskej panve, južne od druhej najväčšej plochy tropického dažďového pralesa na svete. V daždivom počasí asi ťažko niečo ulovila a zrejme bola nútená hladovať. S napätím sme pozorovali vývoj počasia na juhu Konžskej republiky, kde boli nakumulované obrovské plochy mrakov plné vody,“ informoval riaditeľ Správy Tatranského národného parku (TANAP) Pavol Majko.

Dotieravého medveďa Rusi prepravia na arktický ostrov

26. novembra 2014, TASR

Medveďa bieleho, ktorý sa potuloval v okolí ropného vrtu v Neneckom autonómnom okruhu na severe Ruska, uspia a letecky prepravia na arktický ostrov. Informovala o tom  agentúra TASS.

Európska komisia zlepšuje meranie emisií skleníkových plynov...

25. novembra 2014, TASR

Brusel Európska komisia zlepšuje meranie emisií skleníkových plynov z priemyselných odvetví v EÚ Prevencia zrýchľovania zmeny klímy je pre Európsku úniu strategickou prioritou a Európa preto vynakladá maximálne úsilie na znižovanie emisií skleníkových plynov.

Odovzdali ocenenia Zlatý mavec 2014 v oblasti odpadového hospodárstva

24. novembra 2014, TASR

Už po deviatykrát odovzdali ceny v celoslovenskej súťaži Zlatý mravec. Ocenenie sa udeľuje od roku 2006 najlepším projektom v piatich kategóriách odpadového hospodárstva. Tohtoročných laureátov odborná verejnosť spoznala počas 10. medzinárodného kongresu Deň odpadového hospodárstva minulý týždeň (13. 11.).

Peru: V zálive sa našli stovky uhynutých uškatcov

24. novembra 2014, TASR

Peruánske úrady začali v nedeľu zisťovať príčinu úhynu okolo 500 uškatcov, ktorých rozkladajúce sa telá sa našli na pláži v zálive Bahía de Samanco ležiacom v provincii Santa asi 400 kilometrov severne od Limy. Medzi stovkami uhynutých uškatcov sú aj mláďatá, informovala agentúra Andina.

MŽP: Slovensko sa zapojilo do projektu trvalo udržateľného plánovania kameniva

21. novembra 2014, TASR

Dva roky (od októbra 2012 do novembra 2014) sa Slovensko podieľalo na projekte Trvalo udržateľné plánovanie pre oblasť kameniva v juhovýchodnej Európe, do ktorého bolo zapojených 27 organizácií z 13 krajín juhovýchodnej Európy a Turecka. Našu krajinu zastupovalo ministerstvo životného prostredia.

Európsky týždeň redukcie odpadu začína 22. novembra

21. novembra 2014, Enviroportal

Šiesty ročník iniciatívy European Week for Waste Reduction (EWWR) prebieha od 22. do 30. novembra.  Táto iniciatíva, ktorá podporí viac než 9 000 akcií verejných orgánov, súkromných subjektov, škôl a občanov usilujúcich o ekologickejší a rozumnejší spôsob života, venuje osobitnú pozornosť potravinovému odpadu.

Množstvo vytriedeného odpadu kleslo na Slovensku v roku 2013 o 10 %

21. novembra 2014,

Oprávnená organizácia ENVI-PAK každý rok vyhodnocuje vývoj v triedenom zbere na Slovensku. Výsledkom vyhodnotenia a širšej analýzy údajov za rok 2013 je, že na Slovensku narastá množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu a naopak, miera triedenia odpadu klesá.

Tatry: Príroda sa po desiatich rokoch od ničivej kalamity pomaly spamätáva

21. novembra 2014, TASR

Tatranská príroda sa po desiatich rokoch od ničivej veternej kalamity pomaly spamätáva. „Desať rokov v živote človeka je dosť veľa, z pohľadu prírody či lesa je to však ešte veľmi málo. Les fungoval, funguje a aj bude fungovať, čas v Tatranskom národnom parku (TANAP) nezastal. Holiny, ktoré vznikli po spracovaní kalamity, lesníci zalesnili odolnejšími drevinami, v lokalitách, kde to nebolo umožnené z titulu 5. stupňa ochrany prírody nám taktiež rastie mladý les, ktorého zloženie namiešala matka príroda,“ zhodnotil pre TASR riaditeľ Správy TANAP Pavol Majko.

Tatry:Lesníkov pri pokalamitnom výskume prekvapilo i rýchle prirodzené zmladenie

21. novembra 2014, TASR

Počas desaťročného pokalamitného výskumu vo Vysokých Tatrách lesníkov na jednej strane prekvapilo rýchlo sa rozširujúce prirodzené zmladenie, na druhej strane aj rýchlo sa šíriaci podkôrny hmyz. „Určite nás prekvapila tá sila prírody v revitalizačnom procese a obrovský podiel prirodzeného zmladenia na plochách poškodených vetrovou kalamitou. Tu sa naplnil ten najlepší scenár, ktorý bol predstavený pred tými desiatimi rokmi,“ konštatoval riaditeľ Štátnych lesov Tatranského národného parku (ŠL TANAP) Peter Liška.