Pre veľký záujem zo strany potenciálnych žiadateľov nenávratného finančného príspevku o účasť na seminári k výzvam zameraným na triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov a tiež z dôvodu predĺženia termínu uzavretia prvého hodnotiaceho kola v rámci týchto výziev z pôvodného termínu 30. apríla 2016 na 31. mája 2016 sa uskutoční 23. mája v Banskej Bystrici seminár k predmetným výzvam. Viac informácií na stránke OPKZP.Moje mesto - miesto, kde žijem, oddychujem pracujem a zabávam sa - to je hlavná téma fotografickej súťaže vyhlásenej Európskou environmentálnou agentúrou. Súťaž fotografií zachytávajúcich okamihy v európskych mestách je otvorená do 15. augusta.
Viac informácií: www.eea.europa.eu

 


Publikácia Čo prináša nový zákon o odpadoch? Príručka pre samosprávy poskytne základné informácie týkajúce sa ustanovení zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Stiahnite si: Čo prináša nový zákon o odpadoch? Príručka pre samosprávy (, 8 Mb)


Kto zabezpečuje koordináciu kontrol v podnikoch, na ktoré sa vzťahuje zákon č. 261/2002 Z. z.?

Osobitnou súčasťou štátneho dozoru je vykonávanie kontrol koordinovaným spôsobom orgánmi uvedenými v § 26 ods. 1 písm. d), f) až j) zákona č.261/2002 Z. z., koordináciu kontrolnej činnosti zabezpečuje inšpekcia životného prostredia.
(Viac odpovedí)

Košice: V Botanickej záhrade UPJŠ vystavujú vzácne exotické motýle

25. mája 2016, TASR

Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach vystavuje motýle exotických trópov z Ameriky, Austrálie, Afriky a Ázie.

Samospráva Fiľakova podáva projekt na zriadenie kompostárne

25. mája 2016, TASR

Zriadením kompostárne biologicky rozložiteľného odpadu chce samospráva Fiľakova tento rok zavŕšiť svoj zámer komplexne vyriešiť problematiku odpadového hospodárstva v meste.

V Liptovskej Tepličke dobudujú čističku odpadových vôd a kanalizáciu

25. mája 2016, TASR

Takmer 2 395 000 eur získala obec Spišská Teplička v okrese Poprad z Ministerstva životného prostredia SR v rámci nenávratného finančného príspevku na dobudovanie čističky odpadových vôd a na výstavbu kanalizácie. Podľa jej starostu Slavomíra Kopáča tak bude po výstavbe odkanalizovaných 95 % obce.

Vo Vrakuni chcú vybudovať medzisklad nebezpečných a kovových odpadov

25. mája 2016, TASR

 V bratislavskej mestskej časti Vrakuňa chce v priemyselnom areáli pri Hlohovej ulici spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo vybudovať a prevádzkovať zber nebezpečných odpadov a odpadov z kovov.

MH SR: Otepľovanie mení ekonomiku SR

25. mája 2016, TASR

Klimatické zmeny znamenajú veľkú výzvu aj pre ekonomiku a priemysel SR. Slovensko ako priemyselná krajina plní ciele v rámci EÚ, ktorá je lídrom v oblasti boja proti globálnemu otepľovaniu.

Bratislava: Mestské lesy tento rok rozšíria chov včiel

25. mája 2016, TASR

Mestské lesy v Bratislave rozšírili svoju činnosť a venujú sa aj chovu včiel. Tento zámer vznikol ešte v minulom roku, keď bol zrekultivovaný areál bývalej lesnej škôlky pri Kačíne a zakúpené boli prvé dve včelstvá.

Peru: Únik ortute si vynútil vyhlásenie výnimočného stavu

25. mája 2016, TASR

Znečistenie ortuťou si 23. 5. vynútilo vyhlásenie výnimočného stavu vo viacerých obvodoch regiónu Madre de Dios na juhovýchode Peru v pohraničí s Brazíliou a Bolíviou. Informovali o tom svetové agentúry.

Záujem Slovákov o zmenu klímy sa zvyšuje

25. mája 2016, TASR

Povedomie Slovákov o problematike klimatickej zmeny sa podľa environmentalistov jemne zvyšuje. ,,Stále je to však niečo, čo mnohí ľudia buď nereflektujú alebo sa im to javí ako nejaký neuchopiteľný vzdialený problém budúcnosti, ktorý sa ich možno nebude týkať. Problémom však je, že sa ich týkať bude. Bude sa týkať nás všetkých," povedala hovorkyňa Greenpeace Slovensko Miroslava Ábelová.

J. Kohút: Dopad klimatických zmien na sladkovodné ryby pociťujeme už i dnes

25. mája 2016, TASR

Klimatické zmeny môžu v budúcnosti spôsobiť „zmenšovanie“ morských rýb a ich migráciu smerom k pólom. Globálne otepľovanie a jeho dôsledky však podľa dlhoročného ichtyológa a majiteľa Slovenskej rybárskej agentúry Jána Kohúta badať na vnútrokontinentálnych tokoch a vodných nádržiach už dnes.

MŽP SR: Protipovodňové opatrenia by mali byť šetrné k ŽP

25. mája 2016, TASR

Pri budovaní protipovodňových opatrení Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) uprednostňuje citlivý prístup k životnému prostrediu.

NOOA: Apríl 2016 bol najteplejším v histórii meraní

19. mája 2016, TASR

Uplynulý mesiac bol najteplejším aprílom v histórii meraní amerického Národného úradu pre podnebie a oceány (NOAA), ktorý má k dispozícii záznamy od roku 1880. Oznámila to agentúra DPA s odvolaním sa na informácie tejto klimatologickej inštitúcie.