Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že na základe výzvy zo dňa 1. júla 2016 na zriadenie Koordinačných centier pre vyhradené prúdy odpadov boli zriadené nasledovné Koordinačné centrá:
- KC elektroodpad, družstvo, so sídlom Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava - Ružinov
- KC OBALY, družstvo, so sídlom Böhrova 1, 851 01 Bratislava - Petržalka
- Koordinačné centrum pre staré vozidlá, so sídlom Bojnická 2977/3, 831 04 Bratislava – Nové Mesto


 


SOS/Birdlife Slovensko otvorilo dotazníkový prieskum určený učiteľom predškolských zariadení a prvého stupňa základných škôl. Prieskum je súčasťou projektu Prostredníctvom prírody k lepšiemu životu - posilnenie kapacít učiteľov a žiakov financovaného v rámci programu ERASMUS+, ktorého výstupom budú nové výučbové materiály dostupné pre učiteľov zdarma. Cieľovou skupinou sú deti vo veku 3 až 9 rokov. Výsledky získané z dotazníka  pomôžu prispôsobiť formu a obsah materiálov tak, aby čo najviac vyhovovali žiakom a učiteľom.
On-line dotazník: https://docs.google.com

 


O dopadoch každodennéého života bežného človeka na životné prostredie sa dozviete viac v publikácii Zelená domácnosť alebo konajme 3E – ekonomicky, environmentálne, eticky:
1. časť Pohľad na slovenskú domácnosť, Podiel domácností na zaťažení životného prostredia (, 0,86 Mb)
2. časť Hospodárenie v domácnosti (, 1,3 Mb)
3. časť Zelená domácnosť a rady ako byť 3E (, 1,9 Mb)

 

Odporúčame z videotéky

Šou s myšou: recyklovanie plastov DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Vyzdob vianočný stromček v zoo

05.12.2016 - 09.12.2016
ZOO Bojnice

Štjavnycký vjanočný jarmok

09.12.2016 - 10.12.2016
Slovenské banské múzeum-Kammerhof

Pracovné ponuky v ŽP

Produktový manažér pre oblasť poľnohospodárskej techniky

2.12.2016, PERSONEL EFEKT, s.r.o.Bratislavský kraj

Manažér kvality

2.12.2016, KORO, s.r.o.KORO, s.r.o., Chrenovisko 2674, Rimavská Sobota
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

K. Lieskovec: Biomasové logistické centrum vybudovali za 6,5 milióna eur

1. decembra 2016, TASR

Vybudovanie prvého slovenského biomasového logistického centra v Kysuckom Lieskovci v okrese Kysucké Nové Mesto si počas šiestich rokov vyžiadalo investíciu zhruba 6,5 milióna eur.

Poprad: Tajný život v mestách budú objavovať slovenskí i českí žiaci

1. decembra 2016, TASR

Žiaci a učitelia sa od januára 2017 zapoja do medzinárodného projektu Tajný život mesta, objavovať budú divorastúce rastlinné druhy vo svojom okolí. TASR informovala hovorkyňa Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a. s., Poprad Božena Dická.

Mesto Bardejov uspelo s projektom na vybudovanie kompostárne

30. novembra 2016, TASR

Mesto Bardejov sa chystá postaviť kompostáreň a vlastnými kapacitami začne zhodnocovať biologicky rozložiteľný odpad.

USA: Počet sobov karibu na Aljaške klesol za uplynulé tri roky o vyše 50 percent

30. novembra 2016, TASR

Populácia soba karibu (polárneho) žijúceho na americkej Aljaške v priebehu uplynulých troch rokov klesla o vyše 50 percent. Vládni výskumníci sa pokúšajú zistiť príčinu, informovala dnes agentúra AP.

Zničený reaktor Černobyľskej jadrovej elektrárne zakrýva nová ochranná kupola

30. novembra 2016, TASR

Štvrtý blok jadrovej elektrárne v ukrajinskom Černobyli prekryli novou oceľovou kupolou, ktorá uzavrela betónový sarkofág vybudovaný narýchlo po havárii v roku 1986. Ako informovala agentúra AP, ide o jeden z najambicióznejších stavebných projektov na svete.

MŽP SR vykoná v Smilne hĺbkovú kontrolu geologického prieskumu

30. novembra 2016, TASR

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR nemá v rámci aktuálne platnej legislatívy žiadne právne nástroje, ktoré by nariadili firme Alpine Oil and Gas (AOG), s.r.o., vykonať pred začatím prieskumných vrtov v Smilne v okrese Bardejov proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).

MŽP SR: Pri nízkouhlíkovej stratégii pomôže Slovensku Svetová banka

29. novembra 2016, TASR

Minister životného prostredia László Sólymos a regionálny manažér Svetovej banky pre Bulharsko, Českú republiku a Slovensko Antony Thompson podpísali dnes v Bratislave zmluvu o partnerstve na nízkouhlíkovej stratégii SR. Výsledkom spolupráce bude štúdia nízkouhlíkového rastu SR do roku 2030 s výhľadom do roku 2050.

R. Hámre: Pri jazere Morské oko vybudovali koše na separovaný odpad

29. novembra 2016, TASR

V Národnej prírodnej rezervácii Morské oko, ktoré je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Vihorlat, začali so separáciou odpadu. Dôvodom je zvýšená návštevnosť chráneného územia, s ktorou súvisí aj vyššia frekvencia vývozu odpadu. Počas tohtoročnej letnej turistickej sezóny jazero navštívilo viac ako 20 000 ľudí.

V. Tatry: Pracovníci Správy TANAP-u pozorujú v snehu stopy rysa ostrovida

29. novembra 2016, TASR

Pracovníci Správy Tatranského národného parku (TANAP) na území Vysokých Tatier pozorujú v snehu stopy rysa ostrovida. Podľa riaditeľa Správy TANAP-u Pavla Majka ich sledovaním dokážu vyhodnotiť a zozbierať viacero údajov o tejto mačkovitej šelme.

L. Mikuláš: Na sídlisku Podbreziny osadili prvé podzemné kontajnery

29. novembra 2016, TASR

Na najväčšom liptovskomikulášskom sídlisku Podbreziny postupne osádzajú prvé podzemné kontajnery na území mesta. Moderné kontajnery už pribudli na uliciach Lipová a Jabloňová, v najbližšom období vznikne tretie kontajnerové hniezdo aj na Jefremovskej ulici. Ich výstavbu chce však radnica rozšíriť do celého Liptovského Mikuláša.

Bratislava:Na ostrove Sihoť pokračuje výsadba 600 nových stromov topoľa čierneho

29. novembra 2016, TASR

Na bratislavskom ostrove Sihoť, území významného, strategického a najstaršieho vodárenského a vodohospodárskeho zdroja, sa dnes začalo s ďalšou etapou výsadby nových stromov.