X


Európska komisia (EK) schválila Slovensku Operačný program (OP) Kvalita životného prostredia na programové obdobie 2014 až 2020. Riadiacim orgánom OP je MŽP SR. V rámci OP bude môcť Slovensko v rokoch 2014 až 2020 čerpať z európskych štrukturálnych a investičných fondov 3,138 miliardy eur. Hlavným cieľom programu je podpora udržateľného a efektívneho využívania prírodných zdrojov, zabezpečujúceho ochranu životného prostredia, aktívnu adaptáciu na zmenu klímy a podporu energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva. Viac informácií: Operačný program Kvalita životného prostredia


Kto zabezpečuje koordináciu kontrol v podnikoch, na ktoré sa vzťahuje zákon č. 261/2002 Z. z.?

Osobitnou súčasťou štátneho dozoru je vykonávanie kontrol koordinovaným spôsobom orgánmi uvedenými v § 26 ods. 1 písm. d), f) až j) zákona č.261/2002 Z. z., koordináciu kontrolnej činnosti zabezpečuje inšpekcia životného prostredia.
(Viac odpovedí)


OBČAN:
EIA/SEA, Biota, Horninové prostredie, Ovzdušie, Voda, Odpad, Environemntálne záťaže
PODNIKATEĽ: EIA/SEA, Biota, Horninové prostredie, Ovzdušie, Voda, Odpad
VEREJNÁ SPRÁVA: EIA/SEA, Biota, Horninové prostredie, Ovzdušie, Voda, Odpad
INÉ SUBJEKTY: Environmentálne záťaže

Odporúčame z videotéky

EKO zločiny: rybári piráti DVD

Režisér: Heinz Greuling

Najnovšie akcie

Štjavnycký vjanočný jarmok

12.12.2014 - 13.12.2014
Slovenské banské múzeum-nádvorie Kammerhofu

Jozef Lackovič „Genius loci“

12.12.2014 - 31.12.2014
Slovenské banské múzeum - Galéria Jozefa Kollára

Pracovné ponuky v ŽP

Odborný predajca v záhradnom centre

19.12.2014, AuJob s.r.o., Personálna agentúraBratislava

Špecialista životného prostredia (Ref. č.: PR/015245)

18.12.2014, Lugera & Maklér spol.s r.o.Sereď, Trnavský kraj
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

ST.Ľubovňa: Nelegálny výrub stromov bol vykonaný na ploche približne 13 hektárov

19. decembra 2014, TASR

Nelegálny výrub stromov v okrese Stará Ľubovňa, o ktorom vo štvrtok (17.12.) informovala polícia, bol vykonaný na ploche približne 13 hektárov v prvom stupni ochrany prírody. TASR to potvrdil riaditeľ Správy Pieninského národného parku (PIENAP) Vladimír Klč s tým, že výrub sa uskutočnil v katastrálnom území obcí Kremná a Jarabina.

Vláda schválila reformu v oblasti odpadov

18. decembra 2014, TASR

Zvrátiť nepriaznivý stav, keď na skládkach končia až tri štvrtiny komunálneho odpadu, je hlavný cieľ nového zákona o odpadoch, ktorý dnes schválila vláda. Slovákov má naučiť separovať a recyklovať, Slovensko posunúť k modernej, čistejšej Európe. Nový zákon prichádza po 13 rokoch platnosti súčasného.

Prezident: SR už nebude obchodovať s emisiami oxidu siričitého a oxidu dusíka

18. decembra 2014, TASR

Slovensko sa už v budúcnosti nezapojí do obchodu s emisnými kvótami pre emisie oxidu siričitého a oxidu dusíka. Novelu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami, ktorá vypúšťa ustanovenia týkajúce sa obchodovania s emisiami tzv. znečisťujúcich látok, podpísal prezident SR Andrej Kiska.

Envirorezort vydal Správu o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2013

17. decembra 2014, Enviroportal

Cieľom publikácie je hlavne zhodnotiť kvalitu životného prostredia na Slovensku v roku 2013 ako aj jej vývoj v dlhodobejšom časovom horizonte, vyhodnotiť vplyvy ľudskej činnosti na životné prostredie a kvantifikovať ich podiel, zhodnotiť stav v oblasti starostlivosti o životné prostredie ako aj medzinárodnej spolupráce.

Bratislava: Gudróny v Devínskej začnú ťažiť o pár dní, ľudia budú cítiť zápach

16. decembra 2014, TASR

Nebezpečné gudróny, ktoré bratislavskú Devínsku Novú Ves trápia už vyše 50 rokov, začnú v mestskej časti ťažiť o niekoľko dní. Konzorcium, ktoré má odpad z kameňolomu Srdce odstrániť, dnes čaká na to, kým nezačne mrznúť a teploty klesnú pod nulu.

Európska komisia odobrila Slovensku nový zákon o odpadoch

16. decembra 2014, TASR

Minister životného prostredia Peter Žiga (Smer-SD) predloží na posledné tohtoročné rokovanie vlády, v stredu (17. 12.) návrh zákona o odpadoch. Oznámil to dnes na pôde ministerstva.

KSK: Zastupiteľstvo odmieta predĺženie geologického prieskumu na Jahodnej

15. decembra 2014, TASR

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK) dnes vyjadrilo nesúhlas s avizovaným zámerom firmy Ludovika Energy s.r.o. dosiahnuť predĺženie lehoty geologického prieskumu týkajúceho sa uránu v oblasti Jahodná pri Košiciach.

Klimatický summit OSN v Peru dospel k základnej dohode pred Parížom 2015

15. decembra 2014, TASR

Zmiernené znenie dohody, pripravujúcej pôdu pre historicky nový univerzálny klimatický pakt, ktorý sa má podpísať koncom roka 2015 v Paríži, dosiahli dnes vyjednávači na summite OSN v peruánskej Lime. Zástupcovia približne 190 krajín sveta dospeli k dohode v ranných hodinách po noci sporov a nezhôd medzi bohatými a chudobnými štátmi, píše agentúra AP.

Nové fondy EÚ

12. decembra 2014,

Organizácia CEE Bankwatch Network dnes zverejnila analýzu nastavenia nových fondov EÚ (2014-2020) v ôsmich stredoeurópskych štátoch vrátane Slovenska.

Šamorín: Nelegálne skládky na Hornom Žitnom ostrove odhaľujú pomocou GPS

12. decembra 2014, TASR

Na Žitnom ostrove, ktorý je najväčšou zásobárňou pitnej vody v strednej Európe, sa nachádza množstvo malých nelegálnych skládok odpadu, ktorých pôvodcami sú nedisciplinovaní občania alebo firmy. V Šamoríne realizujú v týchto dňoch projekt s názvom LAKO2. , ktorý sa zameriava na zmapovanie nelegálnych skládok na území Horného Žitného ostrova.

Zvolen: V aule TU bude už piata imatrikulácia Detskej lesníckej univerzity

12. decembra 2014, TASR

Národné lesnícke centrum (NLC) vo Zvolene už po piaty raz otvorí svoje brány 35 žiakom v rámci projektu Detská lesnícka univerzita (DLU). Na rozdiel od iných, zväčša krátkodobých detských univerzít, sa malí študenti z okolia Zvolena budú vzdelávať až do leta 2015.