Strategický rámec v oblasti starostlivosti o zdravie pre roky 2014 až 2030

Dátum schválenia: 18. 12. 2013
Forma: Uznesenie vlády SR č. 727/2013  
Dokument na stiahnutie: SK, EN

Ide o základný dokument, ktorý určuje smerovanie zdravotnej politiky v strednodobom aj dlhodobom horizonte. Primárnym motivačným faktorom jeho vytvorenia je snaha realizovať opatrenia na zvýšenie kvality a efektivity poskytovanej zdravotnej starostlivosti a zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov.