Akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov Slovenskej republiky IV (NEHAP IV)

Dátum schválenia: 11. 1. 2012
Forma: Uznesenie vlády SR č. 10/ 2012
Dokument na stiahnutie: SK