Preskočit na obsah

Svetový deň Pohybom ku zdraviu

10.05.2019

 

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) sa na Svetovom zdravotníckom zhromaždení v máji 2002 rozhodla iniciovať a zaradiť do svojho kalendára nový svetový deň pod názvom Pohybom ku zdraviu. WHO navrhla, aby sa týmto dňom stal 10. máj. Táto iniciatíva, ktorá plne odráža obavy členských štátov vyplývajúce zo vzrastajúceho počtu chronických ochorení spôsobených nezdravou výživou a nedostatkom pohybu, sa po prvýkrát pripomínala v r. 2003.

Deň Pohybom ku zdraviu je iba jednou z iniciatív WHO, ktorých úlohou je upozorniť na vzrastajúci problém chronických ochorení. WHO dlhodobo úspešne spolupracuje so športovými organizáciami na celom svete, aby zabránila vplyvu tabakového priemyslu, a prispela k riešeniu problémov chronických ochorení prostredníctvom podnecovania zdravého životného štýlu založeného na dostatku primeraného pohybu.

Tieto aktivity vychádzajú zo záverov Svetovej správy o zdraví 2002 (World Health Report 2002), ktorá uviedla fyzickú pasivitu ako jednu z najzávažnejších príčin, ktoré spolu s nezdravou výživou a fajčením prispievajú ku globálnej predčasnej úmrtnosti na chronické choroby. Ročne sa chronické choroby podieľajú na predčasnej úmrtnosti až 60 percentami. Odhaduje sa, že fyzická pasivita sa podieľa na 15 až 20 percentách srdcovo-cievnych ochorení, cukrovky a niektorých druhov rakoviny. Riziko srdcovo-cievnych chorôb sa zvyšuje až jeden a polnásobne u ľudí, ktorí nevykonávajú ani minimum odporúčaných fyzických aktivít. Celosvetovo sa odhaduje, že viac ako 60 percent dospelých nemá žiadny zdraviu prospešný pohyb.Pre všetkých pritom existuje jednoduché riešenie - týmto riešením je 30 minút pohybu s primeranou intenzitou každý deň.

WHO podporuje širokú škálu aktivít počnúc vytvorením miestnych a národných politík a strategických plánov na zvýšenie verejného povedomia a účasti občanov na fyzických aktivitách. Aktivity môžu prebiehať v podobe peších a cyklistických túr a športových kampaní v krajine alebo v podobe rozvoja parkov a priestranstiev určených na športové vyžitie občanov.

Deň Pohybom ku zdraviu je časťou veľkej iniciatívy Pohybom ku zdraviu, ktorá je prebieha v kontexte integrovanej prevencie najzávažnejších chronických ochorení, podpore zdravia a spoločenského rozvoja. Pohyb je tak vo významnej pozitívnej interakcii s programami zameranými na zlepšenia stravovania a prevencii fajčenia alebo požívania alkoholu.

Pohyb je nenahraditeľným prostriedkom pre každého človeka v rámci prevencie chronických civilizačných ochorení a pre spoločnosť predstavuje najmenej nákladný preventívny prostriedok na predchádzanie chronickým ochoreniam a zlepšenie zdravia obyvateľstva.

Zdroj: WHO