Svetový deň oceánov

08.06.2020

 

Svetový deň oceánov – The World Ocean Day –si neoficiálne každoročne pripomíname 8. júna už od roku 1992.

8. jún bol vyhlásený za Svetový deň oceánov v r. 1992 na Konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji v Riu de Janeiro. Hoci dodnes mu nebol prisúdený status oficiálneho svetového dňa pod záštitou OSN, nič to však neuberá na jeho význame. Už 14 rokov je pre každého z nás príležitosťou na oslavu jedinečného prírodného fenoménu - svetového oceánu - a na demonštrovanie našej osobnej spätosti s ním.

Organizácie zoskupené pod iniciatívou The Ocean Project pomáhajú každoročne pripravovať a koordinovať po celom svete aktivity a podujatia, do ktorých sú zapojené akváriá, zoologické záhrady, múzeá, ochranárske organizácie, školy či firmy. V spolupráci s medzinárodnou sieťou The World Ocean Network bolo vyvinuté úsilie za presadenie 8. júna ako oficiálneho Svetového dňa oceánov.

Prečo oslavovať Svetový deň oceánov?
Je na každom z nás, aby prispel k zaisteniu ochrany a zachovania oceánu pre budúce generácie.
Svetový deň oceánov nám poskytuje jedinečnú príležitosť na to, aby sme mohli:

 • Meniť perspektívy – podnecuje jednotlivcov, aby sa zamysleli nad svojím vzťahom k oceánu a nad tým, čo pre nich znamená, a čo všetko si vyžaduje úsilie o jeho zachovanie a záchranu pre dnešok i pre budúcnosť.
 • Učiť sa – objavovať rôznorodosť a bohatstvo podmorského sveta a jeho obyvateľov, ktorých sa naša každodenná činnosť v konečnom dôsledku bezprostredne dotýka a s ktorými sme vzájomne nerozlučne spätí.
 • Meniť zvyky – všetci sme spätí s oceánom! Tým, že sa staráme o svoj dvorček pri dome, robíme službu aj nášmu oceánu. Každodenné malé zmeny k lepšiemu v správaní prinášajú veľký úžitok našej modrej planéte.
 • Oslavovať – či žijeme vo vnútrozemí alebo na pobreží, všetci sme spojení s oceánom. Nájdime si čas na úvahu o tom, ako oceán ovplyvňuje nás a ako my ovplyvňujeme oceán. Nič nám nestojí v ceste, aby sme participovali na organizovaní i na samotných podujatiach oslavujúcich náš svetový oceán.

Prečo chrániť oceán? Svetový oceán:

 • produkuje väčšinu kyslíka, ktorý dýchame,
 • poskytuje nám potravu,
 • reguluje našu klímu,
 • čistí vodu, ktorú pijeme,
 • je našou potenciálnou lekárňou,
 • a poskytuje bezhraničnú inšpiráciu!

Napriek tomu ľudstvo už pridlho:

 • decimuje rybiu populáciu,
 • ničí rozhodujúce nenahraditeľné biotopy,
 • narúša základné reprodukčné kapacity oceánu,
 • si mýli oceán so smetiskom a
 • považuje oceán za samozrejmosť.

Zdroj: The World Ocean Day