Deň Nagasaki

09.08.2019


9. august bol vyhlásený za Deň Nagasaki

Ukrivdené Nagasaki
Nukleárnu bombu na Nagasaki Američania vlastne zhodili omylom. Druhým mestom predurčeným k atómovej skaze bola Kokura, ale v onen osudný deň sa nad ňou zatiahli mraky. Vojenská tajná služba USA sa však dopustila niekoľkých osudových chýb. Každý, kto pozná, čo len povrchne japonské dejiny, vie, že Nagasaki bolo akýmsi oknom, cez ktoré sa Japonsko kontaktovalo so svetom. Zároveň sa stalo centrom japonských kresťanov, napriek viacerým prenasledovaniam v meste žilo veľa Japoncov, ktorí boli tajnými vyznavačmi kresťanstva. Navyše v Nagasaki zriadili zajatecký tábor, kde boli predovšetkým Angličania. Obeťou americkej atómovej bomby sa stali teda aj spojeneckí vojaci. Obyvatelia Nagasaki cítili ako krivdu, že pre svet bola obeťou atómových zbraní iba Hirošima a Nagasaki sa spomínalo oveľa zriedkavejšie. Napriek tomuto pocitu krivdy sa obyvatelia Nagasaki zhodujú s obyvateľmi Hirošimy v tom, že mená ich miest by mali naveky ostať varovným mementom...

Zdroj: www.noveslovo.sk