Preskočit na obsah

Medzinárodný deň sťahovavých vtákov

14.05.2019

Ľudové múdrosti
Keď sťahovavé vtáky na jar dlho nezačínajú švitoriť, bude ešte chladno.
Keď sťahovavé vtáky pritiahnu k moru, od ktorého fúka vietor, zastavujú sa a čakajú na zmenu počasia.
Keď sa skoro na jar, skôr než je zvykom, objavia u nás sťahovavé vtáky, môžeme sa spoľahnúť na skorú a teplú jar.
Keď nás sťahovavé vtáky opúšťajú skoro na jeseň, čakaj tuhú zimu.

Kedy k nám prilietajú prvé sťahovavé vtáky?
Najskôr prilietajú (už koncom februára) škovránok poľný, cíbik chochlatý a sluka lesná. Môže sa stať, že niektoré zo sťahovavých druhov u nás za miernych zím prezimujú napríklad žltochvost, močiarnica mekotavá, škorec.

Prečo sa vlastne vtáky sťahujú?
Hlavným dôvodom, pre ktorý sa vtáky sťahujú je potrava. Vtáky, ktoré v našich podmienkach počas zimy nemôžu nájst potravu (napr. hmyz) musia za ňou letieť na juh. Tu vyvstáva otázka, prečo vtáky radšej nezostanú na juhu celý rok. Nuž opäť kvôli potrave, ktorej naopak je v lete na juhu menej (obdobie sucha) a navyše je tam vysoká hustota vtákov, pretože okrem miestnej populácie sú tam prisťahovalci zo severu. Vychovať mláďatá pri takej hustote vtákov je nemožné - opäť kvôli nedostatku potravy. Preto sa vtákom oplatí opäť na jar letieť ďaleko na sever, kde nájdu potravu aj priestor na hniezdenie (ak im človek nezničil životné prostredie).

Čo hovoria vedci?
Holuby sťahovavé využívajú magnetické pole Zeme k navigácii na veľké vzdialenosti. Ako informoval vedecký časopis Nature, tieto vtáky pravdepodobne na orientáciu využívajú nepatrné častice vo svojich zobákoch. Holuby si dokážu vytvoriť mapu magnetického poľa a podľa nej sa potom riadiť, tvrdí štúdia vypracovaná vedcami z Aucklandskej univerzity na Novom Zélande. Tieto zistenia vážne ohrozujú teóriu, že vtáky k navigácii využívajú čuch. Vedecký tím vedený Cordulou Moraovou umiestil na oba konce dreveného tunelu krmidlá a za nich magnetické cievky. Holuby boli naučené usadať k jednému krmidlu v prípade, že sú cievky vypnuté a k druhému v prípade zapojenia cievok. Keď vedci na zobáky holubov pripevnili malé magnety, ich schopnosť orientovať sa v umelom magnetickom prostredí značne ochabla. To isté sa stalo, keď vedci znecitliveli hornú časť zobáku alebo po prerušení príslušného nervového spojenia medzi zobákom a mozgom. Ked' ale vedci odstránili čuchový nerv, zmenu v orientácii nepozorovali.

Teórie, že sa vtáky orientujú podľa magnetického poľa sa vyskytujú dlhší čas. Nevedelo sa ale presne, či je ich "kompas" ukrytý v mozgu či inde a či svoje schopnosti vnímať i magnetické pole využívajú pri orientácii. Teraz sa potvrdilo, že tento svoj zmvsel majú vďaka akejsi svoj magnetickej strelke v hornej časti zobáku. Ide vlastne o mikroskopické čiastočky s obsahom oxidu železa magnetitu. Tieto čiastočky sú vždy orientované podľa severojužných magnetických siločiar. Informácie o ich usporiadaní sa do mozgu vtákov prenášajú prostredníctvom trojklaného nervu.

Práve prerušenie tohoto nervu pri pokuse spôsobilo orientačný zmätok holubov.

Foto: www.vtaky.sk
Zdroj: www.vtaky.sk, www.pranostiky.host.sk, www.postoveholuby.sk