X Vážení návštevníci portálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že v piatok 22. 1. (po 16:00) bude Enviroportál nedostupný z dôvodu technickej údržby. Ďakujeme za pochopenie.
Tím Enviroportálu

Prijatie Kjótskeho protokolu k Rámcovému dohovoru OSN o zmene klímy

11.12.2014

Kjótsky protokol k Rámcovému dohovoru OSN o zmene klímy bol prijatý 11. decembra 1997 v japonskom meste Kjóto. Vo všeobecnosti rozšíril možnosti krajín pri výbere spôsobu a nástrojov, ktoré sú na splnenie redukčných cieľov s ohľadom na špecifické podmienky krajiny najvhodnejšie.

Zadefinovali sa tu nové flexibilné nástroje, ktorých spoločným cieľom je čo ekonomicky najefektívnejšie dosiahnuť maximálny redukčný potenciál. Flexibilné mechanizmy Kjótskeho protokolu predstavujú vzhľadom na aktuálny stav inventarizácie emisií skleníkových plynov v SR nové možnosti na získanie investícii pre projekty znižovania emisií, ako aj na výraznejší prienik nových účinných technológií.
Slovenská republika pristúpila ku Kjótskemu protokolu 13. januára 1999.

Viac informácií: Kjótsky protokol k Rámcovému dohovoru OSN o zmene klímy
Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia