Objavenie Dobšinskej ľadovej jaskyne

15.06.1870

Dobšinská ľadová jaskyňa

Otvor do jaskyne s názvom "Ľadová diera" bol známy od nepamäti. Jaskyňu objavil E. RUFFÍNI s G. LANGOM, A. MEGOM, F. FEHÉROM 15. júna 1870. Zásluhou mesta Dobšiná bola jaskyňa sprístupnená už v roku 1871. Dobšinská ľadová jaskyňa sa v roku 1887 stala prvou elektricky osvetlenou jaskyňou v Uhorsku. Spolu s Postojnskou jaskyňou patrí medzi prvé elektricky osvetlené jaskyne v Európe aj vo svete.

Dobšinská ľadová jaskyňa sa nachádza v Slovenskom raji v Spišsko-gemerskom krase. Vchod do jaskyne sa nachádza na severnom svahu Duče v nadmorskej výške 971 m. Charakterom zaľadnenia patrí k najvýznamnejším ľadovým jaskyniam na svete, čo v Európe zvýrazňuje jej poloha mimo alpskej oblasti. Podmienky pre tvorbu ľadovej výplne vznikli po zrútení priestorov medzi Dobšinskou ľadovou jaskyňou a Stratenskou jaskyňou, čím jaskyňa nadobudla vrecový charakter s kumuláciou studeného vzduchu. Ľadová výplň sa vyskytuje vo forme podlahového ľadu, ľadopádov, ľadových stalagmitov a stĺpov.

Dobšinská ľadová jaskyňa je jedným z najvýznamnejších zimovísk netopiera fúzatého (Myotis mystacinus) a netopiera Brandtovho (Myotis brandti) na Slovensku. Celkom sa v jaskyni zistilo 12 druhov netopierov.

Na 24. zasadnutí Výboru pre svetové dedičstvo v austrálskom meste Cairns bol 29. novembra 2000 odsúhlasený projekt na rozšírenie lokality svetového prírodného dedičstva "Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu" (schválený v roku 1995 v Berlíne) o Dobšinskú ľadovú jaskyňu vrátane Stratenskej jaskyne a jaskyne Psie diery ako jedného jaskynného systému na vrchu Duča.

Dobšinská ľadová jaskyňa - logoVstupný poriadok do Dobšinskej ľadovej jaskyne platný od 1.1.2007 do 31.12.2007

Obdobie Pravidelné vstupy
15. máj
31. máj
9.30, 11.00, 12.30, 14.00
jún
júl
august
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
september 9.30, 11.00, 12.30, 14.00
október
november
december
január
február
marec
apríl
14. máj
Jaskyňa je uzatvorená.Zdroj: Správa slovenských jaskýň www.ssj.sk