Objavenie Ochtinskej aragonitovej jaskyne

07.12.2014

Ochtinská aragonitová jaskyňa - logo
Ochtinskú aragonitovú jaskyňu náhodne objavili 7. decembra 1954 pri razení geologickej prieskumnej štôlne Kapusta M. Cangár a J. Prošek, pracovníci Východoslovenského rudného prieskumu v Jelšave. V rokoch 1966 - 1967 bola vyrazená sprístupňovacia štôlňa, ktorá umožnila jaskyňu otvoriť pre verejnosť 2. júla 1972.

Jaskyňa sa nachádza v Ochtinskom kryptokrase v Revúckej vrchovine, v masíve Hrádku medzi Jelšavou a Štítnikom. Jaskyňa je unikátnym prírodným javom podzemného krasu, ktorý púta pozornosť bohatosťou a rôznorodosťou aragonitovej výplne i svojráznou genézou podzemných priestorov. Bohatá aragonitová výplň vznikla za špecifických hydrochemických a klimatických pomerov v uzavretých podzemných priestoroch. Vyskytuje sa v obličkovitej, ihlicovitej a špirálovitej forme. Koncentruje sa na strope pozdĺž tektonických porúch a vo výklenkoch. Rádioizotopovým datovaním obličkovitej formy aragonitu sa zistil vek 138 000 rokov, ihlicovitej formy aragonitu 14 000 rokov.

5. decembra 1995 bola v Berlíne Ochtinská aragonitová jaskyňa zapísaná do zoznamu svetového dedičstva ako súčasť slovensko-maďarského projektu Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu.

Zdroj: Správa slovenských jaskýň