Sprístupnenie Jasovskej jaskyne

20.07.2019

Jasovká jaskyňa - logo
Jasovskú jaskyňu pravdepodobne objavil niektorý z mníchov neďalekého premonštrátskeho kláštora. O jej existencii sa vedelo už v prvej polovici 13. storočia. Nálezy stredovekých črepov siahajú až po 15. storočie. Veľká historická zvláštnosť, nápis pripomínajúci víťazstvo Jana Jiskru z Brandýsa v roku 1452, je napísaný uhlíkom na stene v Husitskej sieni. Mnohé nápisy na stenách z rokov 1571, 1619, 1654, 1655, 1657, 1783 atď. poukazujú na udalosti, ktoré sa udiali v Jasove a jeho okolí.

Jaskyňu dal prvýkrát sprístupniť už v roku 1846 Alojz RICHTER, opát premonštrátskeho kláštora. Po úpravách v celej jaskyni sa pre širšiu verejnosť jaskyňa sprístupnila 20.júla 1924. Elektricky je jaskyňa osvetlená od roku 1926. Od roku 1995 sa v jaskyni vykonávajú ozdravovacie speleoklimatické pobyty.

Jasovská jaskyňa sa nachádza v Medzevskej pahorkatine na východnom okraji Jasovskej planiny pri obci Jasov. Leží v Národnej prírodnej rezervácii Jasovské dubiny. Vchod je v nadmorskej výške 257 metrov a jaskyňa je sprístupnená v dĺžke 550 metrov.

Jaskyňa je vytvorená v strednotriasových sivých gutensteinských vápencoch a svetlých steinalmských vápencoch a dolomitoch bývalým ponorným tokom Bodvy v piatich vývojových úrovniach. Bohatú sintrovú výplň zastupujú pagodovité stalagmity, stalagnáty, štíty, bubny, brčká a iné formy. V jaskyni sa zistilo 19 druhov netopierov. Patrí medzi najvýznamnejšie zimoviská podkovárov veľkých (Rhinolophus ferrumequinum) na Slovensku.

5. decembra 1995 bola v Berlíne Jasovská jaskyňa zapísaná do zoznamu svetového dedičstva ako súčasť slovensko-maďarského projektu Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu.

Zdroj: Správa slovenských jaskýň