Objavenie Gombaseckej jaskyne

21.11.2014

Gombasecká jaskyňa - logo

Gombasecká jaskyňa bola objavená v jeseni 1951 rožňavskými jaskyniarmi združenými v Slovenskej speleologickej spoločnosti. K objaviteľom patrili Viliam Rozložník, Štefan Roda, L. Herényi, A. Abonyi, A. Rusňák, Š. Ivanco a ďalší. Najskôr sa im umelým výkopom podarilo znížiť hladinu Čiernej vyvieračky a 21. 11.1951 prenikli do jaskyne. Verejnosti je jaskyňa sprístupnená od 15.mája 1955. V roku 1968 sa ako prvá jaskyňa na Slovensku začala využívať na speleoterapiu.

Gombasecká jaskyňa sa nachádza na západnom úpätí Silickej planiny v kaňone Slanej medzi Rožňavou a Plešivcom. Vchod do jaskyne je v nadmorskej výške 250 metrov.

Vytvorená je v strednotriasových svetlých wettersteinských vápencoch koróziou a eróziou Čierneho potoka a jeho prítokov v dvoch vývojových úrovniach. Dĺžka výverovej jaskyne je 1525 metrov. Vyniká unikátnymi tenkými sintrovými brčkami, ktoré dosahujú dĺžku až 3 metre. Vyskytujú sa aj iné formy stalaktitov, stalagmity, rôzne sintrové náteky a kôry. Spodnými časťami jaskyne preteká Čierny potok, ktorý vystupuje na povrch Čiernou vyvieračkou pod vchodom do jaskyne. Čierny potok priteká zo Silickej ľadnice. Obe jaskyne oddeľuje doteraz neznámy úsek podzemných priestorov.

5. decembra 1995 bola v Berlíne Gombasecká jaskyňa zapísaná do zoznamu svetového dedičstva ako súčasť slovensko-maďarského projektu Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu.

Zdroj: Správa slovenských jaskýň