Objavenie Bystrianskej jaskyne

29.06.1923

Speleoterapia v Bystrianskej jaskyni


Bystrianska jaskyňa
sa nachádza v Bystriansko-valaštianskom krase Horehronského podolia, na okraji obce Bystrá neďaleko južného úpätia Nízkych Tatier. Vytvorená je v strednotriasových vápencoch ponornými vodami Bystrianky. Pozostáva zo Starej a Novej jaskyne, dosahuje dĺžku vyše 1000 metrov. Upútajú tvary riečnej modelácie a sintrové záclony visiace z okraja sintrových kôr vytvorených na bývalých, neskôr rozplavených riečnych sedimentoch.

O otvore do Starej jaskyne vedeli miestni obyvatelia oddávna. Do jej ďalších priestorov prenikli objavitelia (Jozef KOVALČÍK, Imrich MÔCIK, Jozef BRNA, E. LAUBERT) 29. júna 1923. Priepasť Peklo, ktorou sa neskôr zostúpilo do Novej jaskyne, sa objavila v roku 1926. Časť jaskyne sa verejnosti sprístupnila v rokoch 1939 (2. júla 1939) a 1940. V terajšom stave je sprístupnená od roku 1968 v dĺžke 490 m. Od roku 1971 sa Bystrianska jaskyňa využíva na speleoterapiu.


Bystrianska jaskyňa - logoVstupný poriadok do Bystrianskej jaskyne platný od 1.1.2007 do 31.12.2007

Obdobie Pravidelné vstupy
január
február
marec
apríl
máj
9.30, 11.00, 12.30, 14.00
jún
júl
august
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
september
október
9.30, 11.00, 12.30, 14.00
november
december
Jaskyňa je uzatvorená.Zdroj: Správa slovenských jaskýň www.ssj.sk