Preskočit na obsah

3. schôdza Komisie OSN pre trvalo udržateľný rozvoj

11.04.2019


Na treťom stretnutí Komisie OSN pre trvalo udržateľný rozvoj sa dosiahol výrazný posun smerom k tomu, aby sa Komisia stala určitým kontaktným bodom pri hodnotení trvalo udržateľného rozvoja na medzinárodnej, národnej a lokálnej úrovni. Revidovaná podoba Komisie zahŕňala viacero panelových diskusií, umožňovala dialóg medzi účastníkmi. Dva dni boli vyčlenené pre výmenu národných skúseností v implementácii Agendy 21, pričom práve tieto zmeny znamenali čiastočné ukončenie nie príliš úspešného fungovania Komisie, kedy bola až príliš sústredená na samotné OSN. Deň samospráv v kombinácii s panelmi a workshopmi mimovládnych organizácií umožnili Komisii priblížiť sa aj k lokálnym aspektom implementácie Agendy 21.

Napriek tomu, že bolo zrejmé, že cesta k trvalo udržateľnému rozvoju bude dlhá, toto stretnutie do určitej miery ukázalo, že napriek nedostatku oficiálnej rozvojovej pomoci a chýbajúcim novým finančným zdrojom, cesta bola nastúpená správne.

Komisia tiež ustanovila Medzivládny panel o lesoch v snahe dosiahnuť konsenzus a koordinovaný postup v manažmente, ochrane a trvalo udržateľnom využívaní všetkých typov lesov. Stretnutie bolo opäť ukončené dva a pol dňovým stretnutím na najvyššej úrovni (viac ako 50 ministrov a vysokých vládnych úradníkov).

Viac informácií: www.un.org/esa/sustdev/csd.htm