Preskočit na obsah

6. schôdza Komisie OSN pre trvalo udržateľný rozvoj

20.04.2019

Zasadanie Komisie OSN pre trvalo udržateľný rozvoj sa zaoberalo predovšetkým prípravou a schválením metodiky pre dosiahnutie trvalo udržateľných modelov spotreby. Ďalej sa zasadanie komisie zaoberalo problematikou tečúcej vody, vzťahu priemyslu a trvalo udržateľného rozvoja, transferom environmentálne prijateľných technológií, budovaním kapacít pre trvalo udržateľný rozvoj, vzdelávaním a zvyšovaním informovanosti obyvateľstva v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a vzťahom trvalo udržateľného rozvoja a vedy.

Časť venovaná hlavným skupinám podľa Agendy 21 sa na šiestom zasadaní Komisie zaoberala priemyslom. Stretnutie pripravilo program siedmeho stretnutia Komisie, ktoré sa uskutočnilo v roku 1999. Paralelne so zasadaním Komisie rokovalo aj Medzivládne fórum o lesoch.

Viac informácií: www.un.org/esa/sustdev/csd.htm