Objavenie Važeckej jaskyne

08.07.2019

Važecká jaskyňa - logo
Vstupná sieň Važeckej jaskyne bola tamojším obyvateľom dávno známa. Pokračovanie jaskynných priestorov objavil 8. júla 1922 študent Ondrej A. HÚSKA. O jej ďalší prieskum a sprístupnenie sa v roku 1928 zaslúžil maliar František HAVRÁNEK. Jaskyňu provizórne sprístupnili v roku 1934.


Nachádza sa vo Važeckom krase na styku Kozích chrbtov s Liptovskou kotlinou, na okraji obce Važec. Vytvorená je v strednotriasových vápencoch bývalými ponornými vodami Bieleho Váhu. Dĺžka jaskyne je 530 metrov. Podzemné priestory dekorujú najmä stalaktity, stalagmity a sintrové jazierka. Jaskyňa je významným paleontologickým náleziskom kostí jaskynného medveďa (Ursus spelaeus). Po rekonštrukcii v roku 1954 je sprístupnených 235 metrov.

Zdroj: Správa slovenských jaskýň