Preskočit na obsah

9. schôdza Komisie OSN pre trvalo udržateľný rozvoj

16.04.2019

Na jeseň 1992 Valné zhromaždenie OSN na svojom 47. zasadnutí rezolúciou č. 47/191 ustanovilo osobitnú Komisiu pre trvalo udržateľný rozvoj (UN CSD - The United Nations Commission on Sustainable Development).

Zároveň schválilo štatút Komisie, jej zloženie, smernicu pre účasť mimovládnych organizácií, organizáciu práce, vzťah Komisie k ostatným inštitúciám OSN a organizáciu sekretariátu, čím bola vlastne zahájená jej činnosť.

Jej členmi sú zástupcovia jednotlivých krajín (na úrovni ministrov), ako aj niektorých medzinárodných organizácií. Úlohou komisie je napomáhať implementácii dokumentov z Ria a monitorovať, ako sa uplatňujú na národných, regionálnych a medzinárodných úrovniach.

Viac informácií: http://sustainabledevelopment.un.org/