7. schôdza Komisie OSN pre trvalo udržateľný rozvoj

21.04.2019

7. zasadnutie Komisie pre trvalo udržateľný rozvoj pri OSN v New Yorku sa sústredilo na prerokovanie otázok týkajúcich sa trvalo udržateľného rozvoja turizmu a na problémy malých ostrovných štátov a to najmä v súvislosti so zabezpečením pitnej vody.

Rovnaká pozornosť bola venovaná aj spolupráci v oblasti rozvoja a ochrany morí a oceánov, problematike trvalo udržateľnej spotreby a výroby ako aj implementácií medzinárodného pracovného programu pre vzdelávanie a verejnú informovanosť.

Viac informácií: www.un.org/esa/sustdev/csd.htm