Preskočit na obsah

4. schôdza Komisie OSN pre trvalo udržateľný rozvoj

18.04.2019


Štvrté stretnutie Komisie pre trvalo udržateľný rozvoj dokončilo viacročný tematický pracovný plán práce a začal pripravovať hodnotiace Osobitné zasadanie valného zhromaždenia OSN. Počas segmentu na najvyššej úrovni viacerí účastníci zdôraznili, že stretnutie postrádalo urgentnosť predchádzajúcich stretnutí a pri diskusii o sektorálnych problémoch (oceány, atmosféra) sa len opakoval priebeh rokovaní na iných fórach. Ďalší účastníci charakterizovali stretnutie ako premárnenú príležitosť posunúť ďalej to, čo už bolo v minulosti dohodnuté a vyjadrili sklamanie, že veľa z ťažko dohodnutých detailov nebolo zahrnutých do záverečnej správy. Bolo zdôraznené, že chýbala politická vôľa dosiahnuť zásadný pokrok.

Dôležitou otázkou stretnutia bola aj príprava hodnotenia činnosti Komisie počas nadchádzajúceho UNGASS. Väčšina delegátov sa zhodla na tom, že práca Komisie by mala pokračovať, ale nemala by zahŕňať len ďalšie zhodnotenie implementácie Agendy 21. Bolo navrhnuté, aby sa Komisia v budúcnosti zamerala na určité sektory (napr. oceány), prípadne špecifické problémy (napr. aglomerácie) a bola vyjadrená požiadavka, aby Komisia mohla predefinovať svoje poslanie a urýchliť postup v napĺňaní prísľubov z Rio de Janeiro (1992).

Viac informácií: http://sustainabledevelopment.un.org/