Stretnutie členov dohovoru UNECE

24.02.2001

Konferenciu organizuje každoročne UNECE (Hospodárska komisia OSN pre Európu). Tento krát bola konferencia zameraná na hodnotenie vplyvov na životné prostredie, presahujúcich hranice štátov. Uskutočnila sa v Sofii (Bulharsko). Proces Životné prostredie pre Európu sa začal v roku 1991 v Dobríši vo vtedajšom Československu. Cieľom procesu bolo zlepšiť stav životného prostredia v regióne východnej Európy po páde železnej opony a iniciovať aktivity podporujúce zosúladenie environmentálnych politík v rámci kontinentu.

Bližšie informácie: www.unece.org