Súťaž

Poznáme víťazov súťaže Keby som bol vodohospodár...
 
Absolútnym víťazom súťaže, ktorú vyhlásila Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s ďalšími partnermi,  sa stal Štefan Gorás zo Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach. Vo svojich fotografiách Sila prírody a Ovládanie vody sa mu podľa odbornej poroty najlepšie podarilo splniť úlohu zobraziť vodu a jej rôzne podoby v krajine.

Vďaka tomu vyhral pre seba a svoju triedu exkurziu na vodné dielo Gabčíkovo. Najväčšie vodné dielo na Slovensku spoznávali 16. novembra 2016, pričom  sa dozvedeli aj o jeho ochrannom a hydroenergetickom význame.Do súťaže Keby som bol vodohospodár... prihlásili študenti spolu 163 originálnych a zaujímavých fotografií. Odborná porota preto ocenila vecnými cenami aj súťažné práce Nikoly Schmidtovej (Stredná odborná škola ekonomická, Spišská Nová Ves), Lukáša Wittlingera (Pedagogická a sociálna akadémia, Lučenec) a Simony Chlebničanovej (Stredná zdravotná škola, Banská Bystrica).

Cieľom súťaže Keby som bol vodohospodár... bolo zvýšiť záujem žiakov stredných škôl o štúdium na technických univerzitách, ktorých študijné programy sú zamerané na oblasť využívania a riadenia vodných zdrojov. Partnermi súťaže boli Ministerstvo životného prostredia SR, Environmentálny fond, Slovenská technická univerzita Bratislava a Technická univerzita Košice. 

     
Propozície súťaže (po kliknutí sa zväčšia)